studies-in-europe.eu
Zaporozhye State Medical University - Back to details
Zaporozhye State Medical University
Mayakovskyi avenue 26
69035 Zaporizhia Oblastt
tel +380 (612) 33 50 07