Sofia, Bulgaria

Sofia University of St, Kliment Ohridski

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

University type: universities
University status: public

Contact:

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15
tel. (02) 9308 200

Bachelor's
Studies
Английска филологияStudies in Bulgarian
АрабистикаStudies in Bulgarian
Арменистика и кавказологияStudies in Bulgarian
АрхеологияStudies in Bulgarian
Архивистика и документалистикаStudies in Bulgarian
Астрофизика, метеорология и геофизикаStudies in Bulgarian
БалканистикаStudies in Bulgarian
Библиотечно-информационни наукиStudies in Bulgarian
БиологияStudies in Bulgarian
Биология и английски езикStudies in Bulgarian
Биология и химияStudies in Bulgarian
Биомениджмънт и устойчиво развитиеStudies in Bulgarian
БиотехнологииStudies in Bulgarian
Българска филологияStudies in Bulgarian
Връзки с общественосттаStudies in Bulgarian
ГеографияStudies in Bulgarian
География и биологияStudies in Bulgarian
ГеологияStudies in Bulgarian
ЕвропеистикаStudies in Bulgarian
Екология и опaзване на околната средаStudies in Bulgarian
ЕкохимияStudies in Bulgarian
ЕтнологияStudies in Bulgarian
ЖурналистикаStudies in Bulgarian
Изобразително изкуствоStudies in Bulgarian
ИкономикаStudies in Bulgarian
ИндологияStudies in Bulgarian
Инженерна физикаStudies in Bulgarian
Инженерна химия и съвременни материалиStudies in Bulgarian
ИнформатикаStudies in Bulgarian
Информационни системиStudies in Bulgarian
ИранистикаStudies in Bulgarian
Испанска филологияStudies in Bulgarian
ИсторияStudies in Bulgarian
История и географияStudies in Bulgarian
История и философияStudies in Bulgarian
Италианска филологияStudies in Bulgarian
Квантова и космическа теоретична физикаStudies in Bulgarian
КитаистикаStudies in Bulgarian
Класическа филологияStudies in Bulgarian
КнигоиздаванеStudies in Bulgarian
Компютърна химияStudies in Bulgarian
Компютърни наукиStudies in Bulgarian
Комуникации и физична електроникаStudies in Bulgarian
КореистикаStudies in Bulgarian
КултурологияStudies in Bulgarian
ЛогопедияStudies in Bulgarian
МатематикаStudies in Bulgarian
Математика и информатикаStudies in Bulgarian
Медицинска физикаStudies in Bulgarian
Междукатедрена програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия"Studies in Bulgarian
Международни отношенияStudies in Bulgarian
Минало и съвремие на Югоизточна ЕвропаStudies in Bulgarian
Молекулярна биологияStudies in Bulgarian
МузикаStudies in Bulgarian
Начална училищна педагогика и чужд езикStudies in Bulgarian
Немска филологияStudies in Bulgarian
Неформално образованиеStudies in Bulgarian
Новогръцка филологияStudies in Bulgarian
ОптометрияStudies in Bulgarian
ПедагогикаStudies in Bulgarian
Педагогика на масовата и художествена комуникацияStudies in Bulgarian
ПолитологияStudies in Bulgarian
Португалска филологияStudies in Bulgarian
Предучилищна и начална училищна педагогикаStudies in Bulgarian
Предучилищна педагогика и чужд езикStudies in Bulgarian
Приложна математикаStudies in Bulgarian
ПсихологияStudies in Bulgarian
Публична администрацияStudies in Bulgarian
Регионално развитие и политикаStudies in Bulgarian
Румънска филологияStudies in Bulgarian
Руска филологияStudies in Bulgarian
СкандинавистикаStudies in Bulgarian
Славянска филологияStudies in Bulgarian
Софтуерно инженерствоStudies in Bulgarian
Социална педагогикаStudies in Bulgarian
Социални дейностиStudies in Bulgarian
СоциологияStudies in Bulgarian
Специална педагогикаStudies in Bulgarian
СтатистикаStudies in Bulgarian
Стопанско управлениеStudies in Bulgarian
Теология (Богословие)Studies in Bulgarian
ТуризъмStudies in Bulgarian
ТюркологияStudies in Bulgarian
Унгарска филологияStudies in Bulgarian
ФизикаStudies in Bulgarian
Физика и информатикаStudies in Bulgarian
Физика и математикаStudies in Bulgarian
Физическо възпитание и спортStudies in Bulgarian
ФилософияStudies in Bulgarian
Фотоника и лазерна физикаStudies in Bulgarian
Френска филологияStudies in Bulgarian
ХимияStudies in Bulgarian
Химия и информатикаStudies in Bulgarian
Химия и физикаStudies in Bulgarian
Ядрена техника и ядрена енергетикаStudies in Bulgarian
Ядрена химияStudies in Bulgarian
ЯпонистикаStudies in Bulgarian
Nuclear and Particle PhysicsStudies in English
Инженерна химия и съвременни материалиStudies in English

Master's
Studies
E-ЕвропаStudies in Bulgarian
MузеологияStudies in Bulgarian
Аерокосмическо инженерство и комуникацииStudies in Bulgarian
Алгебра, геометрия и топологияStudies in Bulgarian
Американистика и трансатлантически отношенияStudies in Bulgarian
Антична история и тракологияStudies in Bulgarian
Антична култура и литератураStudies in Bulgarian
Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-БългарияStudies in Bulgarian
Арабски език и литератураStudies in Bulgarian
АрхеологияStudies in Bulgarian
АрхеометрияStudies in Bulgarian
Астрономия и астрофизикаStudies in Bulgarian
Балканите и Русия (история, култура, политика)Studies in Bulgarian
Безжични мрежи и устройстваStudies in Bulgarian
Библиотечно-информационни науки и културна политикаStudies in Bulgarian
Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурсиStudies in Bulgarian
Бизнес-администрация - Стратегическо управлениеStudies in Bulgarian
Био- и медицинска информатикаStudies in Bulgarian
Биоаналитична и бионеорганична химияStudies in Bulgarian
БиобизнесStudies in Bulgarian
Биология на развитиетоStudies in Bulgarian
БиофизикаStudies in Bulgarian
БиохимияStudies in Bulgarian
България и българите (VІІ-ХІХ в.)Studies in Bulgarian
Вероятности и статистикаStudies in Bulgarian
ВирусологияStudies in Bulgarian
Връзки с общественосттаStudies in Bulgarian
Възраждане и паметStudies in Bulgarian
Вътрешнополитическа журналистикаStudies in Bulgarian
Вяра и животStudies in Bulgarian
ГемологияStudies in Bulgarian
Генетика и геномикаStudies in Bulgarian
Генно и клетъчно инженерствоStudies in Bulgarian
Географски информационни системи и картографияStudies in Bulgarian
Географско образованиеStudies in Bulgarian
Геология и палеонтологияStudies in Bulgarian
ГеоморфологияStudies in Bulgarian
ГеофизикаStudies in Bulgarian
ГеохимияStudies in Bulgarian
ГлобалистикаStudies in Bulgarian
Градски изследванияStudies in Bulgarian
Гражданска регистрация и административно обслужванеStudies in Bulgarian
Гражданско образование чрез обучението по история и цивилизацияStudies in Bulgarian
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалностStudies in Bulgarian
Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психологияStudies in Bulgarian
Динамични системи и теория на числатаStudies in Bulgarian
Дискретни и алгебрични структуриStudies in Bulgarian
Дисперсни системи в химичните технологииStudies in Bulgarian
Документални и архивни ресурсиStudies in Bulgarian
Европеистика и социални наукиStudies in Bulgarian
Европейска интеграцияStudies in Bulgarian
Европейска публична администрацияStudies in Bulgarian
Европейски проектиStudies in Bulgarian
Европейски ЮгоизтокStudies in Bulgarian
Европейски Югоизток (международната магистърска програма)Studies in Bulgarian
Език - Култура - ПреводStudies in Bulgarian
Език – комуникации – преводStudies in Bulgarian
Език. Култура. ПреводStudies in Bulgarian
Езикознание и преводStudies in Bulgarian
Екологична биотехнологияStudies in Bulgarian
Екологично образованиеStudies in Bulgarian
ЕкологияStudies in Bulgarian
ЕкомениджмънтStudies in Bulgarian
ЕкотуризъмStudies in Bulgarian
ЕкохимияStudies in Bulgarian
Електронен бизнес и електронно управлениеStudies in Bulgarian
Електронни медииStudies in Bulgarian
Електронно обучениеStudies in Bulgarian
ЕнтомологияStudies in Bulgarian
Ерготерапия за деца и лица с нарушенияStudies in Bulgarian
Етнология и културна антропологияStudies in Bulgarian
Журналистика и медииStudies in Bulgarian
Защита на документални и архивни ресурсиStudies in Bulgarian
Защита на информацията в компютърните системи и мрежиStudies in Bulgarian
ЗоологияStudies in Bulgarian
ИбероамериканистикаStudies in Bulgarian
Извличане на информация и откриване на знанияStudies in Bulgarian
Извори и традиция на богословиетоStudies in Bulgarian
Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)Studies in Bulgarian
Изкуствен интелектStudies in Bulgarian
Изследвания върху франкофониитеStudies in Bulgarian
Изчислителна математика и математическо моделиранеStudies in Bulgarian
Изчислителна химияStudies in Bulgarian
Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследствоStudies in Bulgarian
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услугиStudies in Bulgarian
Икономика и управление на туризмаStudies in Bulgarian
Индустриални биотехнологииStudies in Bulgarian
Интегративна биоетикаStudies in Bulgarian
Интерпретативна антропологияStudies in Bulgarian
Информационни и комуникационни технологии в образованиетоStudies in Bulgarian
Информационни системиStudies in Bulgarian
Информационно-технологични услуги и проектиStudies in Bulgarian
Историко-етнически модели на националната сигурностStudies in Bulgarian
История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)Studies in Bulgarian
История на Евразия, Русия и Източна ЕвропаStudies in Bulgarian
История на жените и половетеStudies in Bulgarian
История на философиятаStudies in Bulgarian
Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образованиеStudies in Bulgarian
Квалификационна характеристикаStudies in Bulgarian
Квалификация и пренасочване на работна силаStudies in Bulgarian
Квантова електроника и лазерна техникаStudies in Bulgarian
Клетъчна биология и патологияStudies in Bulgarian
Клинична и консултативна психологияStudies in Bulgarian
Клинична социална работаStudies in Bulgarian
Клинична химия и молекулярна диагностикаStudies in Bulgarian
Книгоиздаване през ХХІ векStudies in Bulgarian
Компютърна графикаStudies in Bulgarian
Компютърна лингвистикаStudies in Bulgarian
Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристикатаStudies in Bulgarian
Комуникации и физична електроникаStudies in Bulgarian
Комуникация: език, литература, медииStudies in Bulgarian
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействатаStudies in Bulgarian
Конферентен преводStudies in Bulgarian
Космически изследванияStudies in Bulgarian
Креативна комуникацияStudies in Bulgarian
Кризи, конфликти и дипломация в световната политикаStudies in Bulgarian
Култура на Унгария и преводStudies in Bulgarian
Културен туризъмStudies in Bulgarian
Културен туризъм (с ГГФ)Studies in Bulgarian
Културна антропологияStudies in Bulgarian
Културна и политическа географияStudies in Bulgarian
Културни връзки и геополитика на Европейския съюзStudies in Bulgarian
Лайфстайл журналистикаStudies in Bulgarian
Лингвистика - езикова система и речеви практикиStudies in Bulgarian
Литература, кино и визуална култураStudies in Bulgarian
Литературата - творческо писанеStudies in Bulgarian
ЛитературознаниеStudies in Bulgarian
Литургия и музикаStudies in Bulgarian
Логика и алгоритмиStudies in Bulgarian
ЛогопедияStudies in Bulgarian
Логопедия – комуникативни нарушения на развитиетоStudies in Bulgarian
Магистърска програма по правата на човека и демократизация Е.МА /Венеция/Studies in Bulgarian
Математическо моделиране в икономикатаStudies in Bulgarian
Медии, комуникация, култураStudies in Bulgarian
медицинаStudies in Bulgarian
Медицинска и фармакологична биофизикохимияStudies in Bulgarian
Медицинска физикаStudies in Bulgarian
Медицинска химияStudies in Bulgarian
Международна журналистикаStudies in Bulgarian
Международна сигурностStudies in Bulgarian
Международни бизнес отношенияStudies in Bulgarian
Международни организации и многостранна дипломацияStudies in Bulgarian
Международни отношения и проблеми на сигурносттаStudies in Bulgarian
Мениджмънт и социализация на културното наследствоStudies in Bulgarian
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведенияStudies in Bulgarian
Мениджмънт на социално-педагогическите дейностиStudies in Bulgarian
Мениджмънт на услуги и организации за неформално образованиеStudies in Bulgarian
МетеорологияStudies in Bulgarian
Методика на чуждоезиковото обучениеStudies in Bulgarian
Методология на обучението по физика и астрономияStudies in Bulgarian
Мехатроника и роботикаStudies in Bulgarian
Микробиология и микробиологичен контролStudies in Bulgarian
Микроелектроника и информационни технологииStudies in Bulgarian
Мобилност и миграцииStudies in Bulgarian
Модерна България: държава и общество (кр. на ХІХ-нач. на ХХI в.)Studies in Bulgarian
Молекулярна екологияStudies in Bulgarian
Музикална педагогикаStudies in Bulgarian
Музикални компютърни технологииStudies in Bulgarian
Музикални мултимедийни технологии (неспециалисти)Studies in Bulgarian
Начална училищна педагогикаStudies in Bulgarian
Неорганични вещества и материали за съвременните технологииStudies in Bulgarian
НордистикаStudies in Bulgarian
Образованието по български език и литература в средното училищеStudies in Bulgarian
Образованието по история в средното училищеStudies in Bulgarian
Образователен мениджмънтStudies in Bulgarian
Обща антропологияStudies in Bulgarian
Обща психология на английски езикStudies in Bulgarian
Общество и култура на арабския святStudies in Bulgarian
Общество и култура на КореяStudies in Bulgarian
Опазване на българското културно наследствоStudies in Bulgarian
Опазване на околната средаStudies in Bulgarian
Оптика и спектроскопияStudies in Bulgarian
ОптимизацияStudies in Bulgarian
ОптометрияStudies in Bulgarian
Организационно поведение и консултиране на организациятаStudies in Bulgarian
Органични материали във висшите технологииStudies in Bulgarian
Палеонтология и биостратиграфияStudies in Bulgarian
ПаразитологияStudies in Bulgarian
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуствоStudies in Bulgarian
Педагогика на девиантното поведениеStudies in Bulgarian
Педагогика на масовата и художествена комуникацияStudies in Bulgarian
Планиране и управление на териториални системиStudies in Bulgarian
ПолимериStudies in Bulgarian
Политически мениджмънтStudies in Bulgarian
Политическо консултиранеStudies in Bulgarian
ПравоStudies in Bulgarian
Право на ЕСStudies in Bulgarian
ПреводStudies in Bulgarian
Преводач-редакторStudies in Bulgarian
Предучилищна педагогикаStudies in Bulgarian
Преса и медииStudies in Bulgarian
Приложна геохимияStudies in Bulgarian
Приложна икономикаStudies in Bulgarian
Приложна лингвистикаStudies in Bulgarian
Приложна лингвистика с източен езикStudies in Bulgarian
Приложна хидробиология и аквакултуриStudies in Bulgarian
Продуцентство и креативна индустрияStudies in Bulgarian
Публичeн мениджмънт и политикиStudies in Bulgarian
Публична администрацияStudies in Bulgarian
Публична комуникацияStudies in Bulgarian
Радиохимия и радиоекологияStudies in Bulgarian
Развитие и управление на селските райониStudies in Bulgarian
Разпределени системи и мобилни технологииStudies in Bulgarian
Ранно чуждоезиково обучение в началните класовеStudies in Bulgarian
Растителни биотехнологииStudies in Bulgarian
Регионална и политическа географияStudies in Bulgarian
Регионална сигурностStudies in Bulgarian
Регионални геоенергийни ресурси и стратегииStudies in Bulgarian
Регионално развитие и управлениеStudies in Bulgarian
Религия и образованиеStudies in Bulgarian
РеторикаStudies in Bulgarian
Руска литература, култура и художествен преводStudies in Bulgarian
Софтуерни технологииStudies in Bulgarian
Социална и юридическа психологияStudies in Bulgarian
Социална работа с деца и семействаStudies in Bulgarian
Социални изследвания на полаStudies in Bulgarian
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушителиStudies in Bulgarian
Специална педагогикаStudies in Bulgarian
Специалност ФармацияStudies in Bulgarian
Спортна журналистикаStudies in Bulgarian
Средиземноморски култури и цивилизации през Античността и СредновековиетоStudies in Bulgarian
Средновековното общество – идеология, политика и култураStudies in Bulgarian
СтаробългаристикаStudies in Bulgarian
Статистика, иконометрия и актюерствоStudies in Bulgarian
Структурна ботаникаStudies in Bulgarian
Счетоводство и контролStudies in Bulgarian
Съвременни аспекти на богословиетоStudies in Bulgarian
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединенияStudies in Bulgarian
Съвременни образователни технологииStudies in Bulgarian
Съвременни образователни технологии (с придобиване на професионална квалификация „учител“)Studies in Bulgarian
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализStudies in Bulgarian
Твърдотелни нанотехнологииStudies in Bulgarian
Теоретична и математическа физикаStudies in Bulgarian
Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)Studies in Bulgarian
Технологии за знания и иновацииStudies in Bulgarian
Технологии за обучение по математика и информатикаStudies in Bulgarian
Трудова и организационна психологияStudies in Bulgarian
Трудови пазари и развитие на човешките ресурсиStudies in Bulgarian
ТуризъмStudies in Bulgarian
Управление на иновациите в публичния секторStudies in Bulgarian
Управление на институциите за социална работаStudies in Bulgarian
Управление на хидроклиматичните ресурсиStudies in Bulgarian
Управление на човешките ресурсиStudies in Bulgarian
Управленски информационни системиStudies in Bulgarian
Уравление на иновациите в публичния секторStudies in Bulgarian
Уравнения на математичната физикаStudies in Bulgarian
Уравнения на математичната физика и приложенияStudies in Bulgarian
Устен преводStudies in Bulgarian
Учител по химияStudies in Bulgarian
ФармацияStudies in Bulgarian
Физика на ядрото и елементарните частициStudies in Bulgarian
Физиология на животните и човекаStudies in Bulgarian
Физиология на растениятаStudies in Bulgarian
Физическа география и ландшафтна екологияStudies in Bulgarian
ФилософияStudies in Bulgarian
Философия на съзнанието и езикаStudies in Bulgarian
Философия с преподаване на английски езикStudies in Bulgarian
Финанси и банково делоStudies in Bulgarian
Функционални материалиStudies in Bulgarian
Химия на твърдото състояниеStudies in Bulgarian
Християнско поклонничествоStudies in Bulgarian
Църковно социално делоStudies in Bulgarian
Частни отношения с презгранични последици в ЕСStudies in Bulgarian
Ядрена техника и технологииStudies in Bulgarian
Ядрена химияStudies in Bulgarian
Японски език и култураStudies in Bulgarian
MedicineStudies in English
Език и култураStudies in English
Медии и публична комуникацияStudies in English
Семиотика, език и рекламаStudies in English
Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)Studies in English
Учител по биологияStudies in EnglishStudies online
Финансов мениджмънтStudies in English

Doctoral studiesmore »
Административно право и административен процес Studies in Bulgarian
Алгебра и теория на числата Studies in Bulgarian
Аналитична химия Studies in Bulgarian
Анестезиология и интензивно лечение Studies in Bulgarian
Антропология Studies in Bulgarian
Археология /вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика/ Studies in Bulgarian
Астронимия и астрофизика Studies in Bulgarian
Биофизика Studies in Bulgarian
Биофизика Studies in Bulgarian
Биохимия Studies in Bulgarian
Ботаника Studies in Bulgarian
Българска литература Studies in Bulgarian
Български език Studies in Bulgarian
Вирусология Studies in Bulgarian
Генетика Studies in Bulgarian
География на населението и селищата Studies in Bulgarian
География на рекреацията и туризма Studies in Bulgarian
География на страните (Регионална и политическа география) Studies in Bulgarian
Геология и проучване на полезните изкопаеми Studies in Bulgarian
Геология на моретата и океаните Studies in Bulgarian
Геометрия и топология Studies in Bulgarian
Геоморфология и палеография Studies in Bulgarian
Геотектоника Studies in Bulgarian
Геофизика Studies in Bulgarian
Геохимия Studies in Bulgarian
Германски езици Studies in Bulgarian
Граждански процес Studies in Bulgarian
Гражданско и семейно право Studies in Bulgarian
Диференциални уравнения Studies in Bulgarian
Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание) Studies in Bulgarian
Езици на народите на Азия, Африка и Америка Studies in Bulgarian
Екология и опазване на екосистемите Studies in Bulgarian
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя Studies in Bulgarian
Електроника и електронна техника (Квантова и оптоелектроника) Studies in Bulgarian
Ентомология Studies in Bulgarian
Естетика Studies in Bulgarian
Етика Studies in Bulgarian
Етнография Studies in Bulgarian
Журналистика Studies in Bulgarian
Зоология Studies in Bulgarian
Изобретателско, авторско и патентно право Studies in Bulgarian
Изследване на операциите Studies in Bulgarian
Изчислителна математика Studies in Bulgarian
Икономика и управление (индустрия) Studies in Bulgarian
Икономическа и социална география Studies in Bulgarian
Информатика Studies in Bulgarian
Информационно-търсещи системи Studies in Bulgarian
Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюрски, монголски езици; угро-фински езици Studies in Bulgarian
История на България Studies in Bulgarian
История на държавата и правото Studies in Bulgarian
История на педагогиката и българското образование Studies in Bulgarian
История на философията Studies in Bulgarian
Кардиология Studies in Bulgarian
Картография (Тематично географско картографиране Studies in Bulgarian
Класически езици Studies in Bulgarian
Клетъчна биология Studies in Bulgarian
Климатология Studies in Bulgarian
Книгознание, библиотекознание, библиография Studies in Bulgarian
Конституционно право Studies in Bulgarian
Криминалистика Studies in Bulgarian
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Studies in Bulgarian
Литология кристалография Studies in Bulgarian
Логика Studies in Bulgarian
Математическа логика Studies in Bulgarian
Математически анализ Studies in Bulgarian
Математическо моделиране и приложения на математиката Studies in Bulgarian
Медицинска психология Studies in Bulgarian
Международно право и международни отношения Studies in Bulgarian
Международно частно право Studies in Bulgarian
Метеорология Studies in Bulgarian
Методика на обучението по Studies in Bulgarian
Методика на обучението по (български език; литература; руски език) Studies in Bulgarian
Методика на обучението по (чужд език) Studies in Bulgarian
Методика на обучението по биология Studies in Bulgarian
Методика на обучението по география Studies in Bulgarian
Методика на обучението по математика и информатика Studies in Bulgarian
Методика на обучението по физика Studies in Bulgarian
Методика на обучението по химия Studies in Bulgarian
Микробиология Studies in Bulgarian
Минералогия и кристалография Studies in Bulgarian
Молекулярна биология Studies in Bulgarian
Наказателен процес Studies in Bulgarian
Наказателно право Studies in Bulgarian
Неорганична химия Studies in Bulgarian
Неутронна физика и физика на ядрените реактори Studies in Bulgarian
Нова и най-нова обща история Studies in Bulgarian
Обща психология Studies in Bulgarian
Обща хирургия Studies in Bulgarian
Общо и сравнително езикознание Studies in Bulgarian
Онтология Studies in Bulgarian
Органична химия Studies in Bulgarian
Ортопедия и травматология Studies in Bulgarian
Палеонтология и стратиграфия Studies in Bulgarian
Педагогическа и възрастова психология Studies in Bulgarian
Петрология Studies in Bulgarian
Политическа икономия Studies in Bulgarian
Политология Studies in Bulgarian
Приложение на изчислителната техника в икономиката Studies in Bulgarian
Психология на дейността Studies in Bulgarian
Радиофизика и физическа електроника Studies in Bulgarian
Радиохимия Studies in Bulgarian
Регионална геология Studies in Bulgarian
Романски езици Studies in Bulgarian
Руска литература и литература на народите от СССР Studies in Bulgarian
Славянски езици Studies in Bulgarian
Социална психология Studies in Bulgarian
Социално управление Studies in Bulgarian
Социология Studies in Bulgarian
Специална педагогика Studies in Bulgarian
Средновековна обща история Studies in Bulgarian
Стара история (вкл. праистория) Studies in Bulgarian
Статистика и демография Studies in Bulgarian
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя Studies in Bulgarian
Сърдечна хирургия Studies in Bulgarian
Теология Studies in Bulgarian
Теоретична и математическа физика Studies in Bulgarian
Теоретична химия Studies in Bulgarian
Теория и история на културата Studies in Bulgarian
Теория и история на литературата Studies in Bulgarian
Теория и практика на превода Studies in Bulgarian
Теория на вероятностите и математическа статистика Studies in Bulgarian
Теория на възпитанието и дидактиката Studies in Bulgarian
Теория на възпитанието и дидактиката Studies in Bulgarian
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. Studies in Bulgarian
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника Studies in Bulgarian
Теория на научната информация Studies in Bulgarian
Теория на познанието Studies in Bulgarian
Технология за пречистване на водите Studies in Bulgarian
Технология на биологичноактивните вещества Studies in Bulgarian
Трудово право и обществено осигуряване Studies in Bulgarian
Физика на атомите и молекулите Studies in Bulgarian
Физика на вълновите процеси Studies in Bulgarian
Физика на електричните и магнитните явления Studies in Bulgarian
Физика на елементарните частици и високите енергии Studies in Bulgarian
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство Studies in Bulgarian
Физика на плазмата и газовия разряд Studies in Bulgarian
Физикохимия Studies in Bulgarian
Физиология на животните и човека Studies in Bulgarian
Физиология на растенията Studies in Bulgarian
Физическа география и ландшафтознание Studies in Bulgarian
Философия на историята Studies in Bulgarian
Философия на културата, политиката, правото и икономиката Studies in Bulgarian
Философия на науката Studies in Bulgarian
Фолклористика Studies in Bulgarian
Хидробиология Studies in Bulgarian
Хидрология на сушата и водните ресурси Studies in Bulgarian
Химия на високомолекулярните съединения Studies in Bulgarian
Химия на твърдото тяло Studies in Bulgarian
Юридическа психология Studies in Bulgarian
Ядрена физика Studies in Bulgarian
University website:
www.uni-sofia.bg

Map

Privacy Policy