Nitra, Slovakia

Constantine the Philosopher University in Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

University type: universities
University status: public

Contact:

Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111

Bachelor's
Studies
BiologyStudies in Slovak
NursingStudies in Slovak
PhysiotherapyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
StatisticsStudies in Slovak
AndragogikaStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúraStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciStudies in Slovak
český jazyk a kultúraStudies in Slovak
Chémia životného prostrediaStudies in Slovak
Fyzika materiálovStudies in Slovak
Geografia v regionálnom rozvojiStudies in Slovak
HungarológiaStudies in Slovak
Integratívne štúdiá hudbyStudies in Slovak
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátorStudies in Slovak
Matematické a informačné metódy v ekonómiiStudies in Slovak
PedagogikaStudies in Slovak
Počítačové modelovanie v prírodných vedáchStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Predškolská a elementárna pedagogikaStudies in Slovak
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarskýmStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Regionálny cestovný ruchStudies in Slovak
Sociálna geografiaStudies in Slovak
Sociálna práca, pracovisko Spišská Nová VesStudies in Slovak
Sociálne služby a poradenstvoStudies in Slovak
šport a rekreáciaStudies in Slovak
Stredoeurópske areálové štúdiáStudies in Slovak
Technická mineralógia - gemológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Studies in Slovak
Učiteľstvo praktickej prípravyStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - biológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - chémiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - ekológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - fyzikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - geografiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - informatikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - matematikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyStudies in Slovak
Urgentná zdravotná starostlivosťStudies in Slovak

Master's
Studies
Editorstvo a vydavateľská prax, pracovisko TrstenáStudies in
ArcheologyStudies in Slovak
EthicsStudies in Slovak
European StudiesStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
JournalismStudies in Slovak
NursingStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
SociologyStudies in Slovak
AndragogikaStudies in Slovak
Anglický jazyk v odbornej komunikáciiStudies in Slovak
AnglistikaStudies in Slovak
Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvoStudies in Slovak
Aplikovaná sociálna prácaStudies in Slovak
Editorstvo a vydavateľská praxStudies in Slovak
EnvironmentalistikaStudies in Slovak
EstetikaStudies in Slovak
EtnológiaStudies in Slovak
Hudobná a tanečná folkloristikaStudies in Slovak
HungarológiaStudies in Slovak
KulturológiaStudies in Slovak
Kulturológia - blízkovýchodné štúdiáStudies in Slovak
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmuStudies in Slovak
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko LučenecStudies in Slovak
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko TrstenáStudies in Slovak
Marketingová komunikácia a reklamaStudies in Slovak
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazykaStudies in Slovak
Misijná prácaStudies in Slovak
MuzeológiaStudies in Slovak
Nemčina v hospodárskej praxiStudies in Slovak
Osvetová práca - animácia voľnočasových aktivítStudies in Slovak
PedagogikaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombináciiStudies in Slovak
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikáciiStudies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Sociálne služby a poradenstvoStudies in Slovak
šport a rekreáciaStudies in Slovak
Stredoeurópske areálové štúdiáStudies in Slovak
Taliansky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Studies in Slovak
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudies in Slovak
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarskýmStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - anglický jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - biológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - chémiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - ekológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - estetická výchovaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - etická výchovaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - francúzsky jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - fyzikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - geografiaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - históriaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - informatikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - matematikaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - nemecký jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - ruský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - španielsky jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - taliansky jazyk a literatúraStudies in Slovak
Východoslovanské jazyky a kultúryStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetov - výchova k občianstvuStudies in Serbian

Doctoral studiesmore »
Archeology Studies in Slovak
Ethics Studies in Slovak
Social Work Studies in Slovak
Sociology Studies in Slovak
Anglistika Studies in Slovak
Aplikovaná biológia Studies in Slovak
Dejiny filozofie Studies in Slovak
Didaktika anglického jazyka a literatúry Studies in Slovak
Didaktika hudby Studies in Slovak
Didaktika odborných technických predmetov Studies in Slovak
Environmentalistika Studies in Slovak
Estetika Studies in Slovak
Etnológia Studies in Slovak
Fyzika materiálov Studies in Slovak
Hungarológia Studies in Slovak
Kulturológia Studies in Slovak
Marketingová komunikácia a reklama Studies in Slovak
Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev Studies in Slovak
Pedagogická, poradenská a školská psychológia Studies in Slovak
Pedagogika Studies in Slovak
Politológia Studies in Slovak
Slavistika - slovanské jazyky – ruský jazyk Studies in Slovak
Slovenské dejiny Studies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúra Studies in Slovak
Sociálne služby a poradenstvo Studies in Slovak
športová edukológia Studies in Slovak
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Studies in Slovak
Teória vyučovania fyziky Studies in Slovak
Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry Studies in Slovak
Teória vyučovania matematiky Studies in Slovak
Translatológia Studies in Slovak

Faculties, schools of studymore »
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
University website:
www.ukf.sk

Map

Privacy Policy