Vlora, Albania

Ismail Qemali University of Vlora

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali

University type: universities
University status: public

Contact:

L. Pavarësia,
9400 Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288

Bachelor's
Studies
Computer SciencesStudies in Albanian
English LanguageStudies in Albanian
ADMINISTRIM BIZNESIStudies in Albanian
AktuaristikëStudies in Albanian
Arsimi fillorStudies in Albanian
BiologjiStudies in Albanian
DrejtësiStudies in Albanian
EkonomiksStudies in Albanian
FinanceStudies in Albanian
FizikëStudies in Albanian
Gjuhé ItalianeStudies in Albanian
Gjuhë LetërsiStudies in Albanian
Histori – GjeografiStudies in Albanian
InformatikeStudies in Albanian
Inxhinieri ElektrikeStudies in Albanian
Inxhinieri MekanikeStudies in Albanian
Inxhinieri NavaleStudies in Albanian
KimiStudies in Albanian
KontabilitetStudies in Albanian
MarketingStudies in Albanian
MatematikëStudies in Albanian
Matematikë-FinancëStudies in Albanian
Matematike-FizikeStudies in Albanian
Menaxhim TurizëmStudies in Albanian
Mësuesi për Arsimin ParashkollorStudies in Albanian
NavigacionStudies in Albanian
Navigacion dhe Peshkim DetarStudies in Albanian
Pedagogji e SpecializuarStudies in Albanian
Shkenca KompjutacionaleStudies in Albanian
Teknologji InformacioniStudies in Albanian

Master's
Studies
Computer SciencesStudies in Albanian
ADMINISTRIM BIZNESIStudies in Albanian
Administrim PublikStudies in Albanian
AktuaristikëStudies in Albanian
EdukimStudies in Albanian
EkonomiksStudies in Albanian
FinanceStudies in Albanian
FizikëStudies in Albanian
Infermieri KirurgjikaleStudies in Albanian
Infermieri PatologjikeStudies in Albanian
Infermieri PediatrikeStudies in Albanian
Inxhinieri NavaleStudies in Albanian
Marrëdhënie NdërkombëtareStudies in Albanian
MatematikëStudies in Albanian
Matematikë-FinancëStudies in Albanian
Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe e LetërsisëStudies in Albanian
Mësuesi në Gjuhën AnglezeStudies in Albanian
Mësuesi në Gjuhën ItalianeStudies in Albanian
Mësuesi në InformatikëStudies in Albanian
Mësuesi në MatematikëStudies in Albanian
Mësuesi në Matematikë-FizikëStudies in Albanian
Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor ParashkollorStudies in Albanian
Pasuri e PaluajtshmeStudies in Albanian
Pedagogji e Specializuar SocialeStudies in Albanian
Përkthim e InterpretimStudies in Albanian
Shkenca AdministrativeStudies in Albanian
Shkenca InfermieroreStudies in Albanian
Sipërmarrje ne TurizëmStudies in Albanian
Studime të Avancuara DetareStudies in Albanian
University website:
www.univlora.edu.al/

Map

Privacy Policy