Gjirokastra, Albania

Eqrem Çabej University of Gjirokastra

Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastrës

University type: universities
University status: public

Contact:

Lagjia "18 Shtatori"
Gjirokastër
Shqipëri
Tel: +355 8426 80 25
University website:
www.uogj.edu.al/

Map

Privacy Policy