Tirana, Albania

BEDËR University

Universiteti Hëna e Plotë BEDËR

University type: universities
University status: non-public

Contact:

Rr. Jordan Misja, Kompleksi Usluga 1000 Tiranë, tel. +355 (4) 241 9200

Bachelor's
Studies
Communication SciencesStudies in English
Counseling Psychology and PedagogyStudies in English
English Language and LiteratureStudies in English
Islamic SciencesStudies in English
LawStudies in English
Preschool and Primary EducationStudies in English
Turkish Language and LiteratureStudies in English
Arsimin parashkollor dhe fillorStudies in Albanian
Gjuhë dhe Letërsi AnglezeStudies in Albanian
Gjuhë dhe Letërsi TurkeStudies in Albanian
LigjinStudies in Albanian
Psikologji Këshillimit dhe PedagogjisëStudies in Albanian
Shkenca IslameStudies in Albanian
Shkenca KomunikimiStudies in Albanian

Master's
Studies
Basic Islamic SciencesStudies in English
Communication / Journalism profileStudies in English
Communication / Public Relations profileStudies in English
Counseling Psychology and PedagogyStudies in English
English Language and LiteratureStudies in English
English Language TeachingStudies in English
Law / Criminal Law profileStudies in English
Law / International Law profileStudies in English
Management in Education, Curriculum Planning and DevelopmentStudies in English
Modern Islamic SciencesStudies in English
Translation and InterpretingStudies in English
Turkish Language and LiteratureStudies in English
Turkish Language TeachingStudies in English
Gjuhë dhe Letërsi AnglezeStudies in Albanian
Gjuhë dhe Letërsi TurkeStudies in Albanian
Komunikim / Marrëdhënie publike profilinStudies in Albanian
Ligji / e profilit të Drejta PenaleStudies in Albanian
Menaxhim në arsim, Planifikimi dhe Zhvillimi i planprogramitStudies in Albanian
Mësimdhënie e gjuhës anglezeStudies in Albanian
Mësimdhënie e gjuhës turkeStudies in Albanian
Përkthim dhe interpretimStudies in Albanian
Profilin e Komunikimit / GazetariStudies in Albanian
Profilin Ligji / Ligji NdërkombëtareStudies in Albanian
Psikologji Këshillimit dhe PedagogjisëStudies in Albanian
Shkenca IslameStudies in Albanian
Shkenca themelore islameStudies in Albanian
University website:
www.beder.edu.al/

Map

Privacy Policy