Vilnius, Lithuania

Lithuanian University of Education

University type: universities
University status: public

Contact:

Lithuanian University of Educational Sciences
Studentų st. 39, LT-08106, Vilnius
Lithuania

Bachelor's
Studies
Contrastive LinguisticsStudies in English
Country StudyStudies in English
Course Paper on LinguisticsStudies in English
Developmental and EducationalStudies in English
EconomicsStudies in English
Education PhilosophyStudies in English
General and Differential PsychologyStudies in English
German/French Language PracticeStudies in English
GrammarStudies in English
Grammar and its TheoryStudies in English
Health CareStudies in English
History of LanguageStudies in English
Introduction to LinguisticsStudies in English
Introduction to PhilosophyStudies in English
Introduction to Translation StudiesStudies in English
Latin LanguageStudies in English
LexicologyStudies in English
LiteratureStudies in English
Lithuanian LanguageStudies in English
Modern English (Vocabulary development; Literary text analysis; Conversation; Writing)Studies in English
PhoneticsStudies in English
Phonetics and PhonologyStudies in English
Text InterpretationStudies in English
Anglų filologijaStudies in Lithuanian
Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalbaStudies in Lithuanian
Bendrosios technologijosStudies in Lithuanian
BiologijaStudies in Lithuanian
ChemijaStudies in Lithuanian
Dailės edukologijaStudies in Lithuanian
Ekologija ir gamtamokslinis ugdymasStudies in Lithuanian
Ekonomikos ir verslo pagrindaiStudies in Lithuanian
Etika ir sveikatos ugdymasStudies in Lithuanian
Europos istorijaStudies in Lithuanian
Filosofija (socialinė-politinė filosofija, praktinė filosofija, filosofija ir psichologija)Studies in Lithuanian
Fizika ir informacinės technologijosStudies in Lithuanian
GeografijaStudies in Lithuanian
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogikaStudies in Lithuanian
Informatikos pedagogikaStudies in Lithuanian
IstorijaStudies in Lithuanian
Katalikų tikybaStudies in Lithuanian
Kūno kultūra (sporto šaka; sveikatos ugdymas)Studies in Lithuanian
Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas (Nauja programa)Studies in Lithuanian
Lenkų filologijaStudies in Lithuanian
Lietuvių filologija (dokumentų valdymo organizavimas; draminis ugdymas; tekstų tvarkyba; žurnalistika)Studies in Lithuanian
Matematikos ir informatikos pedagogika (matematika ir informacinės technologijos; matematinė komunikacija)Studies in Lithuanian
Muzikos pedagogika (muzika; šiuolaikinė muzika ir kompiuterinės technologijos; ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas)Studies in Lithuanian
Paslaugų verslo administravimasStudies in Lithuanian
Politikos sociologijaStudies in Lithuanian
Pradinio ugdymo pedagogikaStudies in Lithuanian
Prancūzų filologijaStudies in Lithuanian
PsichologijaStudies in Lithuanian
Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacijaStudies in Lithuanian
Socialinė pedagogika (viešoji komunikacija; asmens ir socialinė integracija; šeimos edukacija)Studies in Lithuanian
Socialinė pedagogika ir etikaStudies in Lithuanian
Šokio pedagogikaStudies in Lithuanian
Taikomoji istorijaStudies in Lithuanian
Taikomoji sociologijaStudies in Lithuanian
Teatro pedagogikaStudies in Lithuanian
Technologijų pedagogikaStudies in Lithuanian
Vokiečių filologijaStudies in Lithuanian

Master's
Studies
Anglų filologijaStudies in Lithuanian
BiologijaStudies in Lithuanian
Dailės edukologijaStudies in Lithuanian
Fizika (fundamentinė fizika; taikomoji fizika)Studies in Lithuanian
GeografijaStudies in Lithuanian
Ikimokyklinė edukologijaStudies in Lithuanian
InformatikaStudies in Lithuanian
Karjeros projektavimasStudies in Lithuanian
Krikščioniškoji antropologinė pedagogikaStudies in Lithuanian
Kūno kultūra ir sportasStudies in Lithuanian
Lietuvių filologija (kalbotyra; literatūrologija)Studies in Lithuanian
Lietuvos lokalioji istorijaStudies in Lithuanian
Lyginamoji lietuvių filologijaStudies in Lithuanian
MatematikaStudies in Lithuanian
Muzikos edukacinės technologijosStudies in Lithuanian
Muzikos edukologijaStudies in Lithuanian
Pradinis ugdymasStudies in Lithuanian
Prancūzų filologijaStudies in Lithuanian
Psichologija (vystymosi psichologija)Studies in Lithuanian
Šiuolaikinė filosofinė antropologijaStudies in Lithuanian
Socialinis darbasStudies in Lithuanian
Šokio edukologijaStudies in Lithuanian
Specialioji pedagogikaStudies in Lithuanian
Švietimo įstaigų vadyba ir administravimasStudies in Lithuanian
Švietimo kokybės vadybaStudies in Lithuanian
Švietimo vadyba ir lyderystėStudies in Lithuanian
Taikomoji etikaStudies in Lithuanian
Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacijaStudies in Lithuanian
Teatro meno pedagogikaStudies in Lithuanian
Technologijų edukologijaStudies in Lithuanian
Vizualieji menaiStudies in Lithuanian

Doctoral studiesmore »
Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijos Studies in Lithuanian
Filologijos mokslo krypties doktorantūros studijos Studies in Lithuanian
University website:
www.leu.lt/lt/pradzia.html

Map

Privacy Policy