Prague, Czech Republic

Charles University in Prague

Univerzita Karlova

University type: university type
University status: public

Bachelor's
Studies
AddictologyStudies in Czech
Applied GeographyStudies in Czech
Applied PhysicsStudies in Czech
Area StudiesStudies in Czech
BiochemistryStudies in Czech
BioinformaticsStudies in Czech
BiologyStudies in Czech
Biology Focused on EducationStudies in Czech
Central European StudiesStudies in Czech
ChemistryStudies in Czech
Choir Conducting Oriented at EducationStudies in Czech
DemographyStudies in Czech
Demography and Social GeographyStudies in Czech
Demography and SociologyStudies in Czech
Dutch Language and LiteratureStudies in Czech
Earth SciencesStudies in Czech
East European StudiesStudies in Czech
Ecological and Evolutionary BiologyStudies in Czech
EconomicsStudies in Czech
Economics and FinanceStudies in Czech
English Language in EducationStudies in Czech
Environmental ChemistryStudies in Czech
Environmental ProtectionStudies in Czech
EthnologyStudies in Czech
Film StudiesStudies in Czech
Financial MathematicsStudies in Czech
General Computer ScienceStudies in Czech
General LinguisticsStudies in Czech
General MathematicsStudies in Czech
General PhysicsStudies in Czech
GeologyStudies in Czech
German Language and LiteratureStudies in Czech
HistoryStudies in Czech
InformaticsStudies in Czech
Informatics Focused on EducationStudies in Czech
International Area StudiesStudies in Czech
Jewish StudiesStudies in Czech
JournalismStudies in Czech
LogicStudies in Czech
Matematics Focused on EducationStudies in Czech
Mathematical Methods of Information SecurityStudies in Czech
Medicinal ChemistryStudies in Czech
MidwifeStudies in Czech
Modern GreekStudies in Czech
Modern Greek PhilologyStudies in Czech
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsStudies in Czech
Mongolian StudiesStudies in Czech
Norwegian StudiesStudies in Czech
PedagogyStudies in Czech
PhilosophyStudies in Czech
Physical Education and SportStudies in Czech
PhysicsStudies in Czech
Physics Directed Towards EducationStudies in Czech
Physics Focused on EducationStudies in Czech
PhysiotherapyStudies in Czech
PolitologyStudies in Czech
Portuguese StudiesStudies in Czech
Programming and Software SystemsStudies in Czech
PsychologyStudies in Czech
Religious StudiesStudies in Czech
Roman StudiesStudies in Czech
Russian Language and LiteratureStudies in Czech
Russian Language Oriented at EducationStudies in Czech
Social PedagogyStudies in Czech
Social WorkStudies in Czech
SociologyStudies in Czech
Software and Data EngineeringStudies in Czech
Special PedagogyStudies in Czech
Tibetan StudiesStudies in Czech
TurkologyStudies in Czech
Andragogika a personální řízeníStudies in Czech
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Angličtina pro mezikulturní komunikaciStudies in Czech
Anglistika - amerikanistikaStudies in Czech
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudies in Czech
ArabistikaStudies in Czech
Archeologie pravěku a středověkuStudies in Czech
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudies in Czech
Asijská studiaStudies in Czech
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Blízkovýchodní studiaStudies in Czech
Bohemistika pro cizinceStudies in Czech
Česko-německá studiaStudies in Czech
Český jazyk a literaturaStudies in Czech
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Čeština pro cizinceStudies in Czech
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudies in Czech
Chemie a fyzika materiálůStudies in Czech
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudies in Czech
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Chemie v přírodních vědáchStudies in Czech
Dánská studiaStudies in Czech
Dějepis se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Dějiny a kultura islámských zemíStudies in Czech
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověkuStudies in Czech
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověkuStudies in Czech
Dějiny antické civilizaceStudies in Czech
Dějiny evropské kulturyStudies in Czech
Dějiny křesťanského uměníStudies in Czech
Dějiny uměníStudies in Czech
Demografie s ekonomiíStudies in Czech
Dentální hygienaStudies in Czech
Dentální hygienistkaStudies in Czech
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Divadelní vědaStudies in Czech
Egypt a Přední východ ve starověkuStudies in Czech
ErgoterapieStudies in Czech
EstetikaStudies in Czech
Etnologie a kulturní antropologieStudies in Czech
Etnologie se specializací indonesistikaStudies in Czech
Etnologie se specializací vietnamistikaStudies in Czech
Evangelická teologieStudies in Czech
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudies in Czech
Finská studiaStudies in Czech
FonetikaStudies in Czech
Francouzská filologieStudies in Czech
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Francouzština pro mezikulturní komunikaciStudies in Czech
Fyzická geografie a geoinformatikaStudies in Czech
Geografie a kartografieStudies in Czech
Geografie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Geologie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
GeotechnologieStudies in Czech
Germánská a severoevropská studiaStudies in Czech
HebraistikaStudies in Czech
Hebraistika a židovská studiaStudies in Czech
HispanistikaStudies in Czech
Historie - evropská studiaStudies in Czech
Historie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Hospodaření s přírodními zdrojiStudies in Czech
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Hudební vědaStudies in Czech
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Husitská teologieStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudies in Czech
Hydrologie a hydrogeologieStudies in Czech
Iberoamerická kulturaStudies in Czech
IndologieStudies in Czech
IndonesistikaStudies in Czech
Informační studia a knihovnictvíStudies in Czech
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
ÍránistikaStudies in Czech
ItalianistikaStudies in Czech
Japonská studiaStudies in Czech
Jazyky a komunikace neslyšícíchStudies in Czech
Jihovýchodoevropská studiaStudies in Czech
Klasická archeologieStudies in Czech
Klinická a toxikologická analýzaStudies in Czech
Komunikační studiaStudies in Czech
Kondiční trenérStudies in Czech
KoreanistikaStudies in Czech
KulturologieStudies in Czech
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudies in Czech
LatinaStudies in Czech
Latinský jazyk a literaturaStudies in Czech
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Management tělesné výchovy a sportuStudies in Czech
Marketingová komunikace a public relationsStudies in Czech
Matematické modelováníStudies in Czech
Matematika pro informační technologieStudies in Czech
Matematika zaměřená na vzděláváníStudies in Czech
Mediální studiaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaStudies in Czech
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočeníStudies in Czech
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Němčina pro mezikulturní komunikaciStudies in Czech
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Nutriční terapeutStudies in Czech
Nutriční terapieStudies in Czech
Obecná lingvistikaStudies in Czech
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Ortotik - protetikStudies in Czech
Ortotik-protetikStudies in Czech
Pastorační a sociální práceStudies in Czech
Pediatrické ošetřovatelstvíStudies in Czech
Politologie a mezinárodní vztahyStudies in Czech
Politologie a veřejná politikaStudies in Czech
Porodní asistenceStudies in Czech
Povrchová a podzemní vodaStudies in Czech
Praktická geobiologieStudies in Czech
Pravěká a raně středověká archeologieStudies in Czech
Pravoslavná teologieStudies in Czech
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudies in Czech
ProgramováníStudies in Czech
Psychologie a speciální pedagogikaStudies in Czech
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogikuStudies in Czech
Řecká a latinská studiaStudies in Czech
Řecká antická filologieStudies in Czech
Ruština pro mezikulturní komunikaciStudies in Czech
Sbormistrovství chrámové hudbyStudies in Czech
Sborový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
SinologieStudies in Czech
Školský managementStudies in Czech
Sociální a charitativní práceStudies in Czech
Sociální geografie a geoinformatikaStudies in Czech
Sociologicko-ekonomická studiaStudies in Czech
Sociologie a sociální antropologieStudies in Czech
Sociologie a sociální politikaStudies in Czech
Soudobé dějinyStudies in Czech
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Španělština pro mezikulturní komunikaciStudies in Czech
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Speciální pedagogika/LogopedieStudies in Czech
Správa počítačových systémůStudies in Czech
Srovnávací jazykovědaStudies in Czech
Starokatolická teologieStudies in Czech
StarořečtinaStudies in Czech
Studium humanitní vzdělanostiStudies in Czech
Švédská studiaStudies in Czech
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudies in Czech
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Teologické naukyStudies in Czech
Teologie křesťanských tradicStudies in Czech
TrenérStudies in Czech
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudies in Czech
Učitelství pro mateřské školyStudies in Czech
Veřejná správa a spisová službaStudies in Czech
Veřejné zdravotnictvíStudies in Czech
Vojenská tělovýchovaStudies in Czech
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Všeobecná sestraStudies in Czech
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíStudies in Czech
Všeobecné ošetřovatelstvíStudies in Czech
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
VychovatelstvíStudies in Czech
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudies in Czech
Zdravotní laborantStudies in Czech
German-Czech StudiesStudies in German
Česko-německá studiaStudies in German
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudies in German
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudies in German
Ancient Egypt and the Near EastStudies in English
Applied GeobiologyStudies in English
Applied PhysicsStudies in English
BiochemistryStudies in English
BioinformaticsStudies in English
BiologyStudies in English
ChemistryStudies in English
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudies in English
Chemistry Oriented at EducationStudies in English
Choir Conducting Oriented at EducationStudies in English
Clinical and Toxicological AnalysisStudies in English
CoachStudies in English
Comparative LinguisticsStudies in English
Computer ScienceStudies in English
Demography and EconomicsStudies in English
Demography and Social GeographyStudies in English
Demography and SociologyStudies in English
Earth SciencesStudies in English
Ecological and Evolutionary BiologyStudies in English
Economics and FinanceStudies in English
English Language Oriented at EducationStudies in English
Environmental ChemistryStudies in English
Environmental ProtectionStudies in English
Financial MathematicsStudies in English
Fitness CoachStudies in English
General Computer ScienceStudies in English
General MathematicsStudies in English
General PhysicsStudies in English
Geography and CartographyStudies in English
GeologyStudies in English
GeotechnologyStudies in English
History and Area StudiesStudies in English
Hydrology and hydrogeologyStudies in English
Liberal Arts and HumanitiesStudies in English
Management of Natural ResourcesStudies in English
Mathematical Methods of Information SecurityStudies in English
Mathematical ModellingStudies in English
Mathematics for Information TechnologiesStudies in English
Mathematics Oriented at EducationStudies in English
Medicinal ChemistryStudies in English
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsStudies in English
Music Oriented at EducationStudies in English
Musical Instrument Oriented at EducationStudies in English
Physical Education and SportStudies in English
Physics Directed Towards EducationStudies in English
PhysiotherapyStudies in English
Politics, Philosophy and EconomicsStudies in English
Programming and Software SystemsStudies in English
Protestant TheologyStudies in English
Russian Language Oriented at EducationStudies in English
Social SciencesStudies in English
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeStudies in English
Software and Data EngineeringStudies in English

Integrated Master's degree
Studies
BiologyStudies in Czech
DentistryStudies in Czech
Dutch LanguageStudies in Czech
EthnologyStudies in Czech
General MedicineStudies in Czech
HistoryStudies in Czech
LawStudies in Czech
Law and JurisprudenceStudies in Czech
LogicStudies in Czech
Military PharmacyStudies in Czech
Mongolian StudiesStudies in Czech
Norwegian LanguageStudies in Czech
PedagogyStudies in Czech
PharmacyStudies in Czech
PhilosophyStudies in Czech
PolitologyStudies in Czech
Portuguese LanguageStudies in Czech
PsychologyStudies in Czech
Religious StudiesStudies in Czech
Roman StudiesStudies in Czech
Romanian StudiesStudies in Czech
Social WorkStudies in Czech
SociologyStudies in Czech
Spanish LanguageStudies in Czech
Special PedagogyStudies in Czech
Anglistika - amerikanistikaStudies in Czech
ArabistikaStudies in Czech
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudies in Czech
Český jazyk a literaturaStudies in Czech
Čeština pro cizinceStudies in Czech
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudies in Czech
DánštinaStudies in Czech
Dějiny a kultura islámských zemíStudies in Czech
Dějiny uměníStudies in Czech
Divadelní vědaStudies in Czech
EgyptologieStudies in Czech
EstetikaStudies in Czech
Evangelická teologieStudies in Czech
Filmová vědaStudies in Czech
FinštinaStudies in Czech
FonetikaStudies in Czech
FrancouzštinaStudies in Czech
HebraistikaStudies in Czech
Hudební vědaStudies in Czech
Husitská teologieStudies in Czech
Husitská teologie - psychosociální studiaStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudies in Czech
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaStudies in Czech
ItalštinaStudies in Czech
Katolická teologieStudies in Czech
Klasická archeologieStudies in Czech
KomparatistikaStudies in Czech
KoreanistikaStudies in Czech
KulturologieStudies in Czech
LatinaStudies in Czech
Lingvistika a fonetikaStudies in Czech
MaďarštinaStudies in Czech
NěmčinaStudies in Czech
Pedagogika předškolního věkuStudies in Czech
Pravoslavná teologieStudies in Czech
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaStudies in Czech
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaStudies in Czech
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaStudies in Czech
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaStudies in Czech
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaStudies in Czech
Psychologie a speciální pedagogikaStudies in Czech
ŘečtinaStudies in Czech
SinologieStudies in Czech
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaStudies in Czech
SlovakistikaStudies in Czech
Starokatolická teologieStudies in Czech
ŠvédštinaStudies in Czech
Učitelství na speciálních školáchStudies in Czech
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudies in Czech
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudies in Czech
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieStudies in Czech
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudies in Czech
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudies in Czech
Vojenské všeobecné lékařstvíStudies in Czech
Vojenské zubní lékařstvíStudies in Czech
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaStudies in Czech
DentistryStudies in English
General MedicineStudies in English
LawStudies in English
Law and JurisprudenceStudies in English
PharmacyStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageStudies in English

Master's
Studies
AddictologyStudies in Czech
Analytical ChemistryStudies in Czech
Animal PhysiologyStudies in Czech
Anthropology and Human GeneticsStudies in Czech
Applied EthicsStudies in Czech
Applied GeologyStudies in Czech
Area StudiesStudies in Czech
Artificial IntelligenceStudies in Czech
Balkan, Eurasian and Central European StudiesStudies in Czech
BiochemistryStudies in Czech
BioinformaticsStudies in Czech
Biophysical ChemistryStudies in Czech
Biophysics and Chemical PhysicsStudies in Czech
BotanyStudies in Czech
Cell BiologyStudies in Czech
Cellular and Developmental BiologyStudies in Czech
Central European StudiesStudies in Czech
Computer Graphics and Game DevelopmentStudies in Czech
DemographyStudies in Czech
Discrete Models and AlgorithmsStudies in Czech
Dutch Language and LiteratureStudies in Czech
East European StudiesStudies in Czech
EcologyStudies in Czech
EconomicsStudies in Czech
Economics and FinanceStudies in Czech
English LanguageStudies in Czech
Environmental ChemistryStudies in Czech
Environmental ProtectionStudies in Czech
EthnologyStudies in Czech
European StudiesStudies in Czech
Evolutionary BiologyStudies in Czech
Film StudiesStudies in Czech
Financial and Insurance MathematicsStudies in Czech
Gender StudiesStudies in Czech
Genetics, Molekular Biology and VirologyStudies in Czech
GeologyStudies in Czech
GeophysicsStudies in Czech
German and Central European StudiesStudies in Czech
German Language and LiteratureStudies in Czech
Historical SociologyStudies in Czech
HistoryStudies in Czech
ImmunologyStudies in Czech
Inorganic ChemistryStudies in Czech
International Area StudiesStudies in Czech
International RelationsStudies in Czech
Jewish StudiesStudies in Czech
Jewish StudiesStudies in Czech
JournalismStudies in Czech
LogicStudies in Czech
Macromolecular ChemistryStudies in Czech
Mathematical AnalysisStudies in Czech
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsStudies in Czech
Mathematical LinguisticsStudies in Czech
Mathematical Methods of Information SecurityStudies in Czech
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyStudies in Czech
Mathematical StructuresStudies in Czech
Medicinal ChemistryStudies in Czech
Meteorology and ClimatologyStudies in Czech
MicrobiologyStudies in Czech
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresStudies in Czech
Modern Greek PhilologyStudies in Czech
Mongolian StudiesStudies in Czech
Nuclear ChemistryStudies in Czech
Numerical and Computational MathematicsStudies in Czech
Optics and OptoelectronicsStudies in Czech
Organic ChemistryStudies in Czech
ParasitologyStudies in Czech
PedagogyStudies in Czech
PhilosophyStudies in Czech
Physical ChemistryStudies in Czech
Physical Education and SportStudies in Czech
Physical Geography and GeoecologyStudies in Czech
Physics of Condensed Matter and MaterialsStudies in Czech
Physics of Surfaces and Ionized MediaStudies in Czech
PhysiotherapyStudies in Czech
Plant Anatomy and PhysiologyStudies in Czech
PolitologyStudies in Czech
Probability, Mathematical Statistics and EconometryStudies in Czech
ProtistologyStudies in Czech
PsychologyStudies in Czech
Regional and Political GeographyStudies in Czech
Religious StudiesStudies in Czech
Roman StudiesStudies in Czech
Russian and East European StudiesStudies in Czech
Russian Language and LiteratureStudies in Czech
Social Geography and Regional DevelopmentStudies in Czech
Social PedagogyStudies in Czech
Social WorkStudies in Czech
SociologyStudies in Czech
Software and Data EngineeringStudies in Czech
Software SystemsStudies in Czech
Special PedagogyStudies in Czech
Speech and Language TherapyStudies in Czech
Theoretical and Evolutionary BiologyStudies in Czech
Theoretical Computer ScienceStudies in Czech
Theoretical PhysicsStudies in Czech
Tibetan StudiesStudies in Czech
Training Teachers of Computer ScienceStudies in Czech
Training Teachers of Descriptive GeometryStudies in Czech
Training Teachers of MathematicsStudies in Czech
Training Teachers of PhysicsStudies in Czech
Transatlantic StudiesStudies in Czech
TurkologyStudies in Czech
ZoologyStudies in Czech
Americká studiaStudies in Czech
Andragogika a management vzděláváníStudies in Czech
Andragogika a personální řízeníStudies in Czech
Anglistika - amerikanistikaStudies in Czech
Anglofonní literatury a kulturyStudies in Czech
Antropologická studiaStudies in Czech
Aplikovaná fyzioterapieStudies in Czech
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudies in Czech
Aplikované sportovní vědyStudies in Czech
ArabistikaStudies in Czech
Archeologie pravěku a středověkuStudies in Czech
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudies in Czech
Asijská studiaStudies in Czech
Astronomie a astrofyzikaStudies in Czech
Bezpečnostní studiaStudies in Czech
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudies in Czech
Blízkovýchodní studiaStudies in Czech
Bohemistika pro cizinceStudies in Czech
Částicová a jaderná fyzikaStudies in Czech
Český jazykStudies in Czech
Český jazyk - specializační studiumStudies in Czech
Český jazyk a literaturaStudies in Czech
Český jazyk-specializační studiumStudies in Czech
Čeština pro cizinceStudies in Czech
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudies in Czech
Chemie a fyzika materiálůStudies in Czech
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudies in Czech
Dějiny a kultura islámských zemíStudies in Czech
Dějiny antické civilizaceStudies in Czech
Dějiny evropské kulturyStudies in Czech
Dějiny křesťanského uměníStudies in Czech
Dějiny moderní evropské kulturyStudies in Czech
Dějiny uměníStudies in Czech
Divadelní vědaStudies in Czech
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíStudies in Czech
Egypt a Přední východ ve starověkuStudies in Czech
EgyptologieStudies in Czech
Ekonomický výzkumStudies in Czech
Elektronická kultura a sémiotikaStudies in Czech
ErgoterapieStudies in Czech
Ergoterapie pro dospěléStudies in Czech
EstetikaStudies in Czech
Etnologie a kulturní antropologieStudies in Czech
Evangelická teologieStudies in Czech
Evropské kulturní a duchovní dějinyStudies in Czech
Experimentální biologie rostlinStudies in Czech
Filosofie v kontextu humanitních vědStudies in Czech
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudies in Czech
Finská filologieStudies in Czech
FonetikaStudies in Czech
Francouzská filologieStudies in Czech
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieStudies in Czech
Fyzika povrchů a plazmatuStudies in Czech
GeobiologieStudies in Czech
Geofyzika a fyzika planetStudies in Czech
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum ZeměStudies in Czech
Germánská a severoevropská studiaStudies in Czech
Globální migrační a rozvojová studiaStudies in Czech
HebraistikaStudies in Czech
Hebraistika a židovská studiaStudies in Czech
HispanistikaStudies in Czech
Historie - české dějiny v evropském kontextuStudies in Czech
Historie - hospodářské a sociální dějinyStudies in Czech
Historie - obecné dějinyStudies in Czech
Hudební vědaStudies in Czech
Husitská teologieStudies in Czech
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudies in Czech
Hydrologie a hydrogeologieStudies in Czech
IberoamerikanistikaStudies in Czech
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyStudies in Czech
IndologieStudies in Czech
Informace, média a knižní kulturaStudies in Czech
Informační studia a knihovnictvíStudies in Czech
Informatika - Diskrétní modely a algoritmyStudies in Czech
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistikaStudies in Czech
Informatika - Softwarové a datové inženýrstvíStudies in Czech
Informatika - Softwarové systémyStudies in Czech
Informatika - Teoretická informatikaStudies in Czech
Informatika - Umělá inteligenceStudies in Czech
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových herStudies in Czech
Intenzivní péčeStudies in Czech
ItalianistikaStudies in Czech
Jaderná a subjaderná fyzikaStudies in Czech
Japonská studiaStudies in Czech
Jihovýchodoevropská studiaStudies in Czech
Kartografie a geoinformatikaStudies in Czech
Klasická archeologieStudies in Czech
Klinická a toxikologická analýzaStudies in Czech
KlínopisStudies in Czech
KomparatistikaStudies in Czech
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonikaStudies in Czech
KoreanistikaStudies in Czech
Krajina a společnostStudies in Czech
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaStudies in Czech
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaStudies in Czech
Landscape and SocietyStudies in Czech
LatinaStudies in Czech
Latinská medievistikaStudies in Czech
Latinský jazyk a literaturaStudies in Czech
Lusobrazilská studiaStudies in Czech
Management tělesné výchovy a sportuStudies in Czech
Management vzděláváníStudies in Czech
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceStudies in Czech
Matematika pro informační technologieStudies in Czech
Mediální studiaStudies in Czech
Německá a francouzská filozofieStudies in Czech
Německá a rakouská studiaStudies in Czech
Nutriční specialistaStudies in Czech
Obecná antropologie - integrální studium člověkaStudies in Czech
Obecná lingvistikaStudies in Czech
Odborný pracovník v laboratorních metodáchStudies in Czech
Orální historie - soudobé dějinyStudies in Czech
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiStudies in Czech
Pedagogika předškolního věkuStudies in Czech
Politická a regionální geografieStudies in Czech
Politické teorieStudies in Czech
Politické teorie a současné dějinyStudies in Czech
Pravěká a raně středověká archeologieStudies in Czech
Pravoslavná teologieStudies in Czech
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudies in Czech
PřekladatelstvíStudies in Czech
Překladatelství: čeština - angličtinaStudies in Czech
Překladatelství: čeština - francouzštinaStudies in Czech
Překladatelství: čeština - němčinaStudies in Czech
Překladatelství: čeština - ruštinaStudies in Czech
Překladatelství: čeština - španělštinaStudies in Czech
Řecká a latinská studiaStudies in Czech
Řecká antická filologieStudies in Czech
Reprodukční a vývojová biologieStudies in Czech
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchStudies in Czech
SinologieStudies in Czech
SkandinavistikaStudies in Czech
Sociální a charitativní práceStudies in Czech
Sociální a kulturní ekologieStudies in Czech
Sociální epidemiologieStudies in Czech
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školyStudies in Czech
Srovnávací jazykovědaStudies in Czech
Starokatolická teologieStudies in Czech
StarořečtinaStudies in Czech
Strategická komunikaceStudies in Czech
Středoevropská komparativní studiaStudies in Czech
Studia nových médiíStudies in Czech
Studia občanské společnostiStudies in Czech
Studia občanského sektoruStudies in Czech
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchStudies in Czech
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudies in Czech
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojStudies in Czech
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývojStudies in Czech
Teologické naukyStudies in Czech
Teologie - spiritualita - etikaStudies in Czech
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaStudies in Czech
Teoreticko-výzkumná psychologieStudies in Czech
TlumočnictvíStudies in Czech
Tlumočnictví: čeština - angličtinaStudies in Czech
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaStudies in Czech
Tlumočnictví: čeština - němčinaStudies in Czech
Tlumočnictví: čeština - ruštinaStudies in Czech
Tlumočnictví: čeština - španělštinaStudies in Czech
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství biologie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství češtiny jako cizího jazykaStudies in Czech
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství chemie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školStudies in Czech
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství fyziky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouStudies in Czech
Učitelství geografie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství geologie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství historie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství hry na nástrojStudies in Czech
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství informatiky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouStudies in Czech
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyStudies in Czech
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyStudies in Czech
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství matematiky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouStudies in Czech
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školyStudies in Czech
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudies in Czech
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství pedagogikyStudies in Czech
Učitelství pedagogiky pro střední školyStudies in Czech
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudies in Czech
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaStudies in Czech
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudies in Czech
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství ruského jazyka pro střední školyStudies in Czech
Učitelství sborového zpěvuStudies in Czech
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyStudies in Czech
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudies in Czech
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školyStudies in Czech
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemieStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Studies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Studies in Czech
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaStudies in Czech
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školyStudies in Czech
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudies in Czech
Veřejná a sociální politikaStudies in Czech
Veřejná správa a spisová službaStudies in Czech
Vojenská tělovýchovaStudies in Czech
Výživa dospělých a dětíStudies in Czech
Západoevropská studiaStudies in Czech
Deutsche Sprache und Literatur in MitteleuropaStudies in German
Deutsche und französische PhilosophieStudies in German
Deutsche und französische Philosophie in EuropaStudies in German
Deutsche und mitteleuropäische StudienStudies in German
AddictologyStudies in English
Analytical ChemistryStudies in English
Ancient Egypt and the Near EastStudies in English
Anglophone Literatures and CulturesStudies in English
Animal PhysiologyStudies in English
Anthropology and Human GeneticsStudies in English
Applied GeologyStudies in English
Applied PhysiotherapyStudies in English
Applied Sport ScienceStudies in English
Artificial IntelligenceStudies in English
Arts in Sports Ethics and IntegrityStudies in English
Astronomy and AstrophysicsStudies in English
Atmospheric Physics, Meteorology and ClimatologyStudies in English
Balkan, Eurasian and Central European StudiesStudies in English
BiochemistryStudies in English
BioinformaticsStudies in English
Biophysical ChemistryStudies in English
Biophysics and Chemical PhysicsStudies in English
BotanyStudies in English
Cell BiologyStudies in English
Cellular and Developmental BiologyStudies in English
Central European Comparative StudiesStudies in English
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudies in English
Civil Sector StudiesStudies in English
Clinical and Toxicological AnalysisStudies in English
Computational LinguisticsStudies in English
Computational MathematicsStudies in English
Computer Graphics and Game DevelopmentStudies in English
Computer Science - Artificial IntelligenceStudies in English
Computer Science - Discrete Models and AlgorithmsStudies in English
Computer Science - Language Technologies and Computational LinguisticsStudies in English
Computer Science - Software and Data EngineeringStudies in English
Computer Science - Software SystemsStudies in English
Computer Science - Theoretical Computer ScienceStudies in English
Computer Science - Visual Computing and Game DevelopmentStudies in English
Corporate Strategy and Finance in EuropeStudies in English
DemographyStudies in English
Diaconia and Christian Social PracticeStudies in English
Discrete Models and AlgorithmsStudies in English
EcologyStudies in English
Economics and FinanceStudies in English
English Language and LinguisticsStudies in English
Environmental ChemistryStudies in English
Environmental ProtectionStudies in English
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master ProgrammeStudies in English
European StudiesStudies in English
Experimental Plant BiologyStudies in English
Finance and Data AnalyticsStudies in English
Financial and Insurance MathematicsStudies in English
Gender StudiesStudies in English
General AnthropologyStudies in English
Genetics, Molecular Biology and VirologyStudies in English
Genetics, Molekular Biology and VirologyStudies in English
Geoinformatics, Cartography and Remote SensingStudies in English
GeologyStudies in English
GeophysicsStudies in English
Geophysics and Planetary ScienceStudies in English
Geopolitical StudiesStudies in English
German and Central European StudiesStudies in English
Global Migration and Development StudiesStudies in English
Hebrew and Jewish StudiesStudies in English
Historical SociologyStudies in English
History - General HistoryStudies in English
Hydrology and hydrogeologyStudies in English
ImmunologyStudies in English
Inorganic ChemistryStudies in English
International Economic and Political StudiesStudies in English
International Master in Security, Intelligence and Strategic StudiesStudies in English
International Masters in Economy, State and SocietyStudies in English
International RelationsStudies in English
International Security StudiesStudies in English
Journalism, Media and GlobalisationStudies in English
Landscape and SocietyStudies in English
LogicStudies in English
Macromolecular ChemistryStudies in English
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsStudies in English
Master in Area StudiesStudies in English
Master in Economic ResearchStudies in English
Mathematical AnalysisStudies in English
Mathematical and Computational Modelling in PhysicsStudies in English
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsStudies in English
Mathematical Methods of Information SecurityStudies in English
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyStudies in English
Mathematical StructuresStudies in English
Mathematics for Information TechnologiesStudies in English
Media and Area studiesStudies in English
Medicinal ChemistryStudies in English
Meteorology and ClimatologyStudies in English
MicrobiologyStudies in English
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresStudies in English
Nuclear and Subnuclear PhysicsStudies in English
Numerical and Computational MathematicsStudies in English
Optics and OptoelectronicsStudies in English
Oral History - Comtemporary HistoryStudies in English
Oral History - Contemporary HistoryStudies in English
Organic ChemistryStudies in English
ParasitologyStudies in English
Parasitology and Infection BiologyStudies in English
Particle and Nuclear PhysicsStudies in English
Pharmaceutical SciencesStudies in English
Physical ChemistryStudies in English
Physical Education and SportStudies in English
Physical Geography and GeoecologyStudies in English
Physics of Condensed Matter and MaterialsStudies in English
Physics of Surfaces and Ionized MediaStudies in English
PhysiotherapyStudies in English
Plant Anatomy and PhysiologyStudies in English
Political and Regional GeographyStudies in English
Probability, Mathematical Statistics and EconometricsStudies in English
Probability, Mathematical Statistics and EconometryStudies in English
Protestant TheologyStudies in English
ProtistologyStudies in English
Public and Social PolicyStudies in English
Public and Social Policy StudiesStudies in English
Social Geography and Regional DevelopmentStudies in English
Society, Communication and MediaStudies in English
Sociology in European ContextStudies in English
Sociology of Contemporary SocietiesStudies in English
Software and Data EngineeringStudies in English
Software SystemsStudies in English
Special and Inclusive EducationStudies in English
Special EducationStudies in English
Special Education NeedsStudies in English
Sports Ethics and IntegrityStudies in English
Surface and Plasma PhysicsStudies in English
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudies in English
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudies in English
Theoretical and Evolutionary BiologyStudies in English
Theoretical and Research PsychologyStudies in English
Theoretical Computer ScienceStudies in English
Theoretical PhysicsStudies in English
Tibetan StudiesStudies in English
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsStudies in English
Training Teachers of Computer ScienceStudies in English
Training Teachers of Descriptive GeometryStudies in English
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and CollegesStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudies in English
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentStudies in English
Training Teachers of MathematicsStudies in English
Training Teachers of PhysicsStudies in English
Transatlantic StudiesStudies in English
ZoologyStudies in English
L´histoire - L´histoire généraleStudies in French
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Studies in French
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudies in French
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudies in French
German and Central European StudiesStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Addictology Studies in Czech
Administrative Law and Administrative Science Studies in Czech
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Studies in Czech
Analytical Chemistry Studies in Czech
Anatomy, Histology and Embryology Studies in Czech
Animal Physiology Studies in Czech
Anthropology Studies in Czech
Anthropology and Human Genetics Studies in Czech
Applied and Landscape Ecology Studies in Czech
Applied Ethics Studies in Czech
Applied Geology Studies in Czech
Art Education Studies in Czech
Biochemistry Studies in Czech
Biochemistry and Pathobiochemistry Studies in Czech
Bioethics Studies in Czech
Biomechanics Studies in Czech
Biomedical Informatics Studies in Czech
Bioorganic Chemistry Studies in Czech
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Studies in Czech
Botany Studies in Czech
Business Law Studies in Czech
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Studies in Czech
Chemistry Education Studies in Czech
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) Studies in Czech
Clinical and Social Pharmacy Studies in Czech
Clinical Biochemistry Studies in Czech
Clinical Oncology and Radiotherapy Studies in Czech
Clinical Pharmacy Studies in Czech
Clinical Psychology Studies in Czech
Computer Graphics and Image Analysis Studies in Czech
Constitutional Law and Politics Studies in Czech
Demography Studies in Czech
Dermatovenerology Studies in Czech
Developmental and Cell Biology Studies in Czech
Developmental Biology Studies in Czech
Didactics of Chemistry Studies in Czech
Didactics of Mathematics Studies in Czech
Discrete Models and Algorithms Studies in Czech
Ecology Studies in Czech
Economics Studies in Czech
Economics and Econometrics Studies in Czech
Economics and Finance Studies in Czech
Education in Biology Studies in Czech
Educational Psychology Studies in Czech
Employment Law and Social Security Law Studies in Czech
English and American Literature Studies in Czech
English Language Studies in Czech
Environmental Law Studies in Czech
Environmental Studies Studies in Czech
Ethnology Studies in Czech
Experimental Surgery Studies in Czech
General Anthropology Studies in Czech
General Issues in Geography Studies in Czech
General psychology Studies in Czech
General Questions of Mathematics and Information Science Studies in Czech
Geology Studies in Czech
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures Studies in Czech
Geophysics Studies in Czech
Gerontology Studies in Czech
Gynaecology and Obstetrics Studies in Czech
Historical Sociology Studies in Czech
Historical Theology and Theology of Religions Studies in Czech
History of Czech Literature and Literary Theory Studies in Czech
Human Physiology and Pathophysiology Studies in Czech
Hygiene and Preventive Medicine Studies in Czech
Hygiene, Preventive Medicine Studies in Czech
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studies in Czech
Imaging Methods in Medicine Studies in Czech
Immunology Studies in Czech
Information Science Studies in Czech
Inorganic Chemistry Studies in Czech
Internal Diseases Studies in Czech
International Area Studies Studies in Czech
International Law Studies in Czech
International Relations Studies in Czech
Jewish Studies Studies in Czech
Jewish Studies Studies in Czech
Kinanthropology Studies in Czech
Logic Studies in Czech
Macromolecular Chemistry Studies in Czech
Mathematical Analysis Studies in Czech
Mathematical and Computer Modelling Studies in Czech
Mathematical Linguistics Studies in Czech
Media and Communication Studies Studies in Czech
Medical Biology Studies in Czech
Medical Biophysics Studies in Czech
Medical Chemistry and Biochemistry Studies in Czech
Medical Immunology Studies in Czech
Medical Microbiology Studies in Czech
Medical Pharmacology Studies in Czech
Medical Psychology and Psychopathology Studies in Czech
Meteorology and Climatology Studies in Czech
Microbiology Studies in Czech
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures Studies in Czech
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Studies in Czech
Neurology Studies in Czech
Neurology and Psychiatry Studies in Czech
Neurosciences Studies in Czech
Nuclear Physics Studies in Czech
Numerical and Computational Mathematics Studies in Czech
Oncology Studies in Czech
Organic Chemistry Studies in Czech
Orthopaedics Studies in Czech
Otorhinolaryngology Studies in Czech
Parasitology Studies in Czech
Pathology Studies in Czech
Pedagogy Studies in Czech
Pediatrics Studies in Czech
Pharmaceutical Analysis Studies in Czech
Pharmaceutical Chemistry Studies in Czech
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds Studies in Czech
Pharmacology and Toxicology Studies in Czech
Philosophy Studies in Czech
Physical Chemistry Studies in Czech
Physical Geography and Geoecology Studies in Czech
Physics Education and General Problems of Physics Studies in Czech
Physics of Condensed Matter and Materials Research Studies in Czech
Physics of Nanostructures Studies in Czech
Physics of Plasma and Ionized Media Studies in Czech
Physics of Surfaces and Interfaces Studies in Czech
Physiology and Pathological Physiology Studies in Czech
Plant Anatomy and Physiology Studies in Czech
Politology Studies in Czech
Preventive Medicine Studies in Czech
Private International Law and International Trade Law Studies in Czech
Probability and Mathematical Statistics Studies in Czech
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics Studies in Czech
Psychiatry Studies in Czech
Quantum Optics and Optoelectronics Studies in Czech
Radiology Studies in Czech
Regional and Political Geography Studies in Czech
Religious Studies Studies in Czech
Romance languages Studies in Czech
Romance Literatures Studies in Czech
Social Geography and Regional Development Studies in Czech
Social Medicine Studies in Czech
Social psychology Studies in Czech
Social Work Studies in Czech
Sociology Studies in Czech
Software Systems Studies in Czech
Special Pedagogy Studies in Czech
Stomatology Studies in Czech
Surgery Studies in Czech
Systematic and Practical Theology Studies in Czech
Theoretical and Evolutionary Biology Studies in Czech
Theoretical Computer Science Studies in Czech
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Studies in Czech
Toxicology of Natural Products Studies in Czech
Translatology Studies in Czech
Zoology Studies in Czech
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Studies in Czech
Andragogika Studies in Czech
Anglický jazyk a literatura s didaktikou Studies in Czech
Anglofonní literatury a kultury Studies in Czech
Aplikovaná geologie se zaměřeními Studies in Czech
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Studies in Czech
Archeologie pravěku a středověku Studies in Czech
Biblická teologie Studies in Czech
Bioanalytická chemie Studies in Czech
Bioanalytické metody Studies in Czech
Biologie a patologie buňky Studies in Czech
Blízkovýchodní studia Studies in Czech
Částicová a jaderná fyzika Studies in Czech
České a československé dějiny Studies in Czech
České dějiny Studies in Czech
Český jazyk Studies in Czech
Církevní a obecné dějiny Studies in Czech
Dějiny a kultury Asie Studies in Czech
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Studies in Czech
Dějiny antické civilizace Studies in Czech
Dějiny antického starověku Studies in Czech
Dějiny křesťanského umění Studies in Czech
Dějiny lékařství Studies in Czech
Dějiny výtvarného umění Studies in Czech
Didaktika českého jazyka Studies in Czech
Didaktika dějepisu Studies in Czech
Didaktika geografie Studies in Czech
Didaktika konkrétního jazyka Studies in Czech
Didaktika výtvarné výchovy Studies in Czech
Divadelní věda Studies in Czech
Egyptologie Studies in Czech
Environmentální vědy Studies in Czech
Estetika Studies in Czech
Etnologie a kulturní antropologie Studies in Czech
Evropské právo Studies in Czech
Experimentální biologie rostlin Studies in Czech
Farmaceutická technologie Studies in Czech
Farmakognosie Studies in Czech
Farmakognosie a nutraceutika Studies in Czech
Filmová věda Studies in Czech
Filozofie a dějiny přírodních věd Studies in Czech
Filozofie náboženství Studies in Czech
Filozofie výchovy a vzdělávání Studies in Czech
Finanční právo a finanční věda Studies in Czech
Fonetika Studies in Czech
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Studies in Czech
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Studies in Czech
Fyzika Země a planet Studies in Czech
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Studies in Czech
Geologie se zaměřeními Studies in Czech
Geometrie, topologie, a globální analýza Studies in Czech
Germanoslavistika Studies in Czech
Germánské a severské jazyky a literatury Studies in Czech
Germánské jazyky Studies in Czech
Germánské jazyky a literatury Studies in Czech
Germánské literatury Studies in Czech
Historická a systematická teologie Studies in Czech
Historie - obecné dějiny Studies in Czech
Historie ve veřejném prostoru Studies in Czech
Hudební teorie a pedagogika Studies in Czech
Hudební věda Studies in Czech
Husitská teologie Studies in Czech
Iberoamerikanistika Studies in Czech
Informatika - Softwarové systémy Studies in Czech
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Studies in Czech
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Studies in Czech
Integrální studium člověka - Obecná antropologie Studies in Czech
Jazyky zemí Asie a Afriky Studies in Czech
Kardiovaskulární vědy Studies in Czech
Katolická teologie Studies in Czech
Kineziologie a rehabilitace Studies in Czech
Klasická archeologie Studies in Czech
Klasická filologie Studies in Czech
Klinická psychologie a psychologie zdraví Studies in Czech
Korpusová a teoretická lingvistika Studies in Czech
Kulturologie Studies in Czech
Latinská medievistika a novolatinská studia Studies in Czech
Lékařská biologie a genetika Studies in Czech
Mediální studia Studies in Czech
Moderní dějiny Studies in Czech
Moderní hospodářské a sociální dějiny Studies in Czech
Německá a francouzská filozofie Studies in Czech
Německý jazyk a literatura s didaktikou Studies in Czech
Nutriční a metabolické vědy Studies in Czech
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Studies in Czech
Obecná geografie Studies in Czech
Obecná lingvistika Studies in Czech
Oční lékařství Studies in Czech
Patobiochemie a xenobiochemie Studies in Czech
Pedagogická a školní psychologie Studies in Czech
Pomocné vědy historické Studies in Czech
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Studies in Czech
Pravěká a středověká archeologie Studies in Czech
Právní dějiny a římské právo Studies in Czech
Preventivní medicína a epidemiologie Studies in Czech
Psychologie práce a organizace Studies in Czech
Sémiotika a filozofie komunikace Studies in Czech
Slovanské filologie Studies in Czech
Slovanské literatury Studies in Czech
Sociální ekologie Studies in Czech
Sociální psychologie a psychologie práce Studies in Czech
Soudobé evropské dějiny Studies in Czech
Soudobé evropské kulturní dějiny Studies in Czech
Studia dlouhověkosti Studies in Czech
Studia občanského sektoru Studies in Czech
Subjaderná fyzika Studies in Czech
Teoretická informatika a umělá inteligence Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Evropské právo Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Občanské právo Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Obchodní právo Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studies in Czech
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda Studies in Czech
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Studies in Czech
Teorie, filozofie a sociologie práva Studies in Czech
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studies in Czech
Učitelství - Didaktika dějepisu Studies in Czech
Vědecko-technické výpočty Studies in Czech
Veřejná a sociální politika Studies in Czech
Veřejné zdravotnictví Studies in Czech
Xenobiochemie a patobiochemie Studies in Czech
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Studies in Czech
Biblical Studies Studies in German
Modern European History Studies in German
Musicology Studies in German
Philosophy Studies in German
Special Education Studies in German
Deutsch und Slawistik Studies in German
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Studies in German
Deutsche und französische Philosophie Studies in German
Europäische Kulturzeitgeschichte Studies in German
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen Studies in German
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie Studies in German
Historische und Systematische Theologie Studies in German
Hussitische Theologie Studies in German
Kirchen und Allgemeine Geschichte Studies in German
Philosophie der Religion Studies in German
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik Studies in German
Addiction: Specialization in Health Care Studies in English
Addictology Studies in English
Administrative Law and Administrative Science Studies in English
Aesthetics Studies in English
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Studies in English
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic Studies in English
Analytical Chemistry Studies in English
Anatomy, Histology and Embryology Studies in English
Ancient History Studies in English
Anglophone Literatures and Cultures Studies in English
Animal Physiology Studies in English
Anthropology Studies in English
Anthropology and Human Genetics Studies in English
Applied Ethics Studies in English
Applied Geology Studies in English
Applied Linguistics for Language Teaching Studies in English
Archaeology of Prehistory and Middle Ages Studies in English
Area Studies Studies in English
Art Education Studies in English
Asian History and Culture Studies in English
Atmospheric physics, meteorology and climatology Studies in English
Auxiliary Historical Sciences Studies in English
Biblical studies Studies in English
Biblical Theology Studies in English
Bioanalytical Chemistry Studies in English
Bioanalytical methods Studies in English
Biochemistry Studies in English
Biochemistry and Pathobiochemistry Studies in English
Bioethics Studies in English
Biomechanics Studies in English
Biomedical Informatics Studies in English
Bioorganic Chemistry Studies in English
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Studies in English
Botany Studies in English
Business Law Studies in English
Cardiovascular Science Studies in English
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Studies in English
Cell Biology and Pathology Studies in English
Church and General History Studies in English
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) Studies in English
Civil Sector Studies Studies in English
Classical Archaeology Studies in English
Classical Philology Studies in English
Clinical and Health Psychology Studies in English
Clinical and Social Pharmacy Studies in English
Clinical Biochemistry Studies in English
Clinical Oncology and Radiotherapy Studies in English
Clinical Pharmacy Studies in English
Computational linguistics Studies in English
Computational mathematics Studies in English
Computer Graphics and Image Analysis Studies in English
Computer Science - Software Systems Studies in English
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Studies in English
Computer Science - Visual computing and computer games Studies in English
Constitutional Law and Politics Studies in English
Contemporary European Cultural History Studies in English
Contemporary European History Studies in English
Corpus and Theoretical Linguistics Studies in English
Criminal Law, Criminology and Criminalistics Studies in English
Czech and Czechoslovak History Studies in English
Czech History Studies in English
Czech Language Studies in English
Demography Studies in English
Dentistry Studies in English
Dermatology Studies in English
Dermatovenerology Studies in English
Developmental and Cell Biology Studies in English
Didactics of Art Education Studies in English
Didactics of Chemistry Studies in English
Didactics of Geography Studies in English
Didactics of Mathematics Studies in English
Discrete Models and Algorithms Studies in English
Ecology Studies in English
Economics Studies in English
Economics and Econometrics Studies in English
Economics and Finance Studies in English
Education Studies in English
Educational and School Psychology Studies in English
Educational Psychology Studies in English
Egyptology Studies in English
Employment Law and Social Security Law Studies in English
English and American Literature Studies in English
English Language Studies in English
English Language and Literature in a Didactic Perspective Studies in English
Environmental Law Studies in English
Environmental Science Studies in English
Environmental Studies Studies in English
Ethnology and Cultural Anthropology Studies in English
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) Studies in English
European Law Studies in English
Experimental Plant Biology Studies in English
Experimental Surgery Studies in English
Film Studies Studies in English
Financial Law and Financial Science Studies in English
Financial Law and Politics Studies in English
General and Comparative Literature Studies in English
General Anthropology Studies in English
General Antropology Studies in English
General Geography Studies in English
General Issues in Geography Studies in English
General Linguistics Studies in English
General Questions of Mathematics and Computer Science Studies in English
General Questions of Mathematics and Information Science Studies in English
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Studies in English
Geology Studies in English
Geometry, topology, and global analysis Studies in English
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures Studies in English
Geophysics Studies in English
Germanic and Nordic Languages and Literatures Studies in English
Gerontology Studies in English
Gynaecology and Obstetrics Studies in English
Historical and Systematic Theology Studies in English
Historical Sociology Studies in English
Historical Theology and Theology of Religions Studies in English
History of Ancient Civilization Studies in English
History of Christian Art Studies in English
History of Czech Literature and Literary Theory Studies in English
History of Law and Roman Law Studies in English
History of Medicine Studies in English
History of Visual Arts Studies in English
History/General History Studies in English
Human Physiology and Pathophysiology Studies in English
Hussite Theology Studies in English
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studies in English
Hygiene and Preventive Medicine Studies in English
Hygiene, Preventive Medicine Studies in English
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studies in English
Ibero-American Studies Studies in English
Imaging Methods in Medicine Studies in English
Immunology Studies in English
Information Science Studies in English
Inorganic Chemistry Studies in English
Internal Medicine Studies in English
International Law Studies in English
International Relations Studies in English
Jewish Studies Studies in English
Katolická teologie Studies in English
Kinanthropology Studies in English
Kinesiology and Rehabilitation Studies in English
Languages of Asia and Africa Studies in English
Lékařská mikrobiologie Studies in English
Logic Studies in English
Longevity Studies Studies in English
Macromolecular chemistry Studies in English
Mathematical Analysis Studies in English
Mathematical and computer modeling Studies in English
Mathematical and Computer Modelling Studies in English
Mathematical Linguistics Studies in English
Mathematics Education Studies in English
Media and Communication Studies Studies in English
Medical Biology Studies in English
Medical Biology and Genetics Studies in English
Medical Biophysics Studies in English
Medical Chemistry and Biochemistry Studies in English
Medical Immunology Studies in English
Medical Microbiology Studies in English
Medical Pharmacology Studies in English
Medical Psychology and Psychopathology Studies in English
Medieval and Neo-Latin Studies Studies in English
Meteorology and Climatology Studies in English
Microbiology Studies in English
Middle Eastern Studies Studies in English
Mikrobiology Studies in English
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Studies in English
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Studies in English
Modern Economic and Social History Studies in English
Modern history Studies in English
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Studies in English
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Studies in English
Music Theory and Education Studies in English
Musical Theory and Education Studies in English
Musicology Studies in English
Neurology Studies in English
Neurology and Psychiatry Studies in English
Neurosciences Studies in English
Nuclear Physics Studies in English
Nutritional and Metabolic Sciences Studies in English
Oncology Studies in English
Ophthalmology Studies in English
Organic Chemistry Studies in English
Orthopaedics Studies in English
Otorhinolaryngology Studies in English
Paediatrics Studies in English
Parasitology Studies in English
Particle and Nuclear Physics Studies in English
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry Studies in English
Pathological Anatomy Studies in English
Pathology Studies in English
Pediatrics Studies in English
Pharmaceutical Analysis Studies in English
Pharmaceutical Chemistry Studies in English
Pharmaceutical Technology Studies in English
Pharmacognosy Studies in English
Pharmacognosy and Nutraceuticals Studies in English
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds Studies in English
Pharmacology and Toxicology Studies in English
Philosophy Studies in English
Philosophy and History of Science Studies in English
Philosophy of Education Studies in English
Philosophy of Religion Studies in English
Phonetics Studies in English
Physical Chemistry Studies in English
Physical Geography and Geoecology Studies in English
Physics Education and General Problems of Physics Studies in English
Physics of Condensed Matter and Materials Research Studies in English
Physics of Nanostructures Studies in English
Physics of nanostructures and nanomaterials Studies in English
Physics of Plasma and Ionized Media Studies in English
Physics of Plasmas and Ionized Media Studies in English
Physics of Surfaces and Interfaces Studies in English
Physics of the Earth and Planets Studies in English
Physiology and Pathological Physiology Studies in English
Plant Anatomy and Physiology Studies in English
Political Science Studies in English
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Studies in English
Preventive Medicine Studies in English
Preventive Medicine and Epidemiology Studies in English
Private International Law and International Trade Law Studies in English
Probability and Mathematical Statistics Studies in English
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics Studies in English
Psychiatry Studies in English
Public and Social Policy Studies in English
Public History Studies in English
Quantum Optics and Optoelectronics Studies in English
Radiology Studies in English
Regional and Political Geography Studies in English
Religious Studies Studies in English
Romance Languages Studies in English
Romance Literatures Studies in English
Scientific and Technical Calculations Studies in English
Semiotics and Philosophy of Communication Studies in English
Slavic Literature Studies Studies in English
Social Ecology Studies in English
Social Geography and Regional Development Studies in English
Social Medicine Studies in English
Social Psychology and Psychology of Work Studies in English
Social Work Studies in English
Sociology Studies in English
Software Systems Studies in English
Special Education Studies in English
Subnuclear Physics Studies in English
Surgery Studies in English
Systematic and Practical Theology Studies in English
Teaching - History Education Studies in English
Text and Event in Early Modern Europe Studies in English
Theatre Studies Studies in English
Theoretical and Evolutionary Biology Studies in English
Theoretical Computer Science Studies in English
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Studies in English
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context Studies in English
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Studies in English
Theory, Philosophy and Sociology of Law Studies in English
Toxicology of Natural Products Studies in English
Translation Studies Studies in English
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Studies in English
Zoology Studies in English
Phonetics Studies in French
Philosophies allemande et française Studies in French
Sémiotique et Philosophie de la communication Studies in French
Traductologie Studies in French
Katolická teologie Studies in Italian
Teologia cattolica Studies in Italian
Germanoslavistika Studies in Russian
Slavjanskije filologii Studies in Russian
Slavjanskije litěratury Studies in Russian

Charles University was founded in 1348, making it one of the oldest universities in the world. Yet it is also renowned as a modem, dynamic, cosmopolitan and prestigious institution of higher education. It is the largest and most renowned Czech university, and is also the best-rated Czech university according to international rankings. There are currently 17 faculties at the University (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Plzeň), plus 3 institutes, 6 other centres of teaching, research, development and other creative activities, a centre providing information services, 5 facilities serving the whole University, and the Rectorate - which is the executive management body for the whole University.

The key priority of Charles University is to continue to enhance its prestigious status as a research university. To achieve this aim, the University focuses strongly on research activities. Charles University can boast a number of outstanding research teams which are involved in close collaboration with international research institutions. Students can also become involved in the University’s research work at each of the individual faculties. The University is the best-performing research institution in the Czech Republic; this is reflected in the analyses of research output carried out by the Czech Research, Development and Innovation Council. Having amassed almost half a million points for its research activities (according to the current national research assessment methods), Charles University is far ahead of the institution occupying second place.

For many years Charles University has been keen to incorporate the results of its research and development work into its teaching, and to ensure the greatest possible involvement of research staff and students in Czech and international projects. The success of the University’s research policy is reflected in rankings based on research achievement, which demonstrate that the University can compete strongly with many prestigious institutions outside the Czech Republic. Charles University staff have participated in a range of major international research projects – including the CERN (European Organization for Nuclear Research) programme. The University’s world-class research teams include (to name but one) the internationally renowned Czech Institute of Egyptology.

The Times Higher Education World University Rankings for 2011–2012 ranked Charles University in 305th place among its five hundred ranked universities, making it the only Czech university to feature in the top five hundred.


The Academic Ranking of World Universities - the “Shanghai League”, which every year compares more than 1,000 of the world’s best universities (selected from a total of over 17,000 institutions), has repeatedly included Charles University in the third hundred, i.e. among the 2 per cent top universities in the world and one of the 100 best universities in Europe.

University website:
www.cuni.cz

Map

Privacy Policy