Falun, Sweden

Dalarna University

Högskolan Dalarna 

University type: universities
University status: public

Contact:

DALARNA UNIVERSITY
791 88 Falun
Phone: 023-77 80 00

Bachelor's
Studies
International Tourism ManagementStudies in English
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - ENGELSKA, GEOGRAFI, HISTORIAStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, GEOGRAFI, HISTORIAStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, GEOGRAFI, RELIGIONStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, GEOGRAFI, RELIGIONStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, HISTORIA, RELIGIONStudies in Swedish
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GYMNASIESKOLAN - BILDStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - HistoriaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - ReligionStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråkStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - EngelskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - ReligionStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - HistoriaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - EngelskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - EngelskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - FranskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - ReligionStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - SpanskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråkStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - TyskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -HistoriaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - EngelskaStudies in Swedish
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - EngelskaStudies in Swedish
AUDIOVISUELL PRODUKTIONStudies in Swedish
BYGGTEKNIKStudies in Swedish
DETALJHANDELSPROGRAMMETStudies in Swedish
EKONOMPROGRAMMETStudies in Swedish
EnergiteknikStudies in Swedish
Film- och TV-produktionStudies in Swedish
FÖRETAGANDEStudies in Swedish
FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMETStudies in Swedish
GRAFISK DESIGNStudies in Swedish
GRUNDLÄRARPROGRAMMET - FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3Studies in Swedish
GRUNDLÄRARPROGRAMMET GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4-6Studies in Swedish
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED HÄLSOINRIKTNINGStudies in Swedish
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PRESTATIONStudies in Swedish
Industriell ekonomiStudies in Swedish
IT-forensisk teknik och IT-säkerhetStudies in Swedish
LJUD- OCH MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMETStudies in Swedish
MANUS FÖR FILM OCH TVStudies in Swedish
MaskinteknikStudies in Swedish
Musik- och ljuddesignStudies in Swedish
PERSONAL- OCH ARBETSLIVSPROGRAMStudies in Swedish
PRODUKTIONSTEKNIKERPROGRAMMETStudies in Swedish
SAMHÄLLSVETARPROGRAMMETStudies in Swedish
SjuksköterskeprogrammetStudies in Swedish
SOCIONOMPROGRAMMETStudies in Swedish
SPORT MANAGEMENTStudies in Swedish
SYSTEMVETENSKAPLIGAStudies in Swedish
UTVECKLING AV ETJÄNSTERStudies in Swedish
YRKESLÄRARPROGRAMMETStudies in Swedish

Master's
Studies
AFRIKASTUDIERStudies in English
Business IntelligenceStudies in English
FÖRETAGSEKONOMI MED INRIKTNING MOT STRATEGISK HRM, MARKNADSFÖRING ELLER REDOVISNINGStudies in English
IRLÄNDSK LITTERATURStudies in English
LITTERATURStudies in English
SOLENERGITEKNIKStudies in English
AUDIOVISUELLA STUDIERStudies in Swedish
BARNMORSKEPROGRAMMETStudies in Swedish
BYGGARBETSLEDARPROGRAMMETStudies in Swedish
DESTINATIONSUTVECKLINGStudies in Swedish
METALLERNAS BEARBETNINGStudies in Swedish
RELIGIONSVETENSKAP - RELIGION, MÅNGFALD, MAKT OCH MINORITETERStudies in Swedish
SOLENERGITEKNIKStudies in Swedish
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM VÅRD AV ÄLDREStudies in Swedish
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRDStudies in Swedish
University website:
www.du.se/

Map

Privacy Policy