Karlstad, Sweden

Karlstad University

Karlstads universitet

University type: universities
University status: public

Faculties, schools of studymore »
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
University website:
www.kau.se/

Map

Privacy Policy