Studies in Europe - Universities

country
city
subject area 
language 
level of education
university status  
Presentation of the University
Oslo, Norway

University of Oslo

Universitetet i Oslo

University type: universities
University status: public

Contact:

PO Box 1072
BlindernOslo 0316 Oslo
+47 22 85 50 50 +47 22 85 44 42

Bachelor's
Studies
Antikk kultur og klassiske språk (bachelor)Studies in Norwegian
Arkeologi og konservering (bachelor)Studies in Norwegian
Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)Studies in Norwegian
Biologi (bachelor)Studies in Norwegian
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)Studies in Norwegian
Elektronikk og datateknologi (bachelor)Studies in Norwegian
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)Studies in Norwegian
Europastudier (bachelor)Studies in Norwegian
Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (bachelor)Studies in Norwegian
Filosofi og idéhistorie (bachelor)Studies in Norwegian
Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)Studies in Norwegian
Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)Studies in Norwegian
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)Studies in Norwegian
Historie (bachelor)Studies in Norwegian
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)Studies in Norwegian
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)Studies in Norwegian
Informatikk: programmering og nettverk (bachelor)Studies in Norwegian
Informatikk: språk og kommunikasjon (bachelor)Studies in Norwegian
Internasjonale studier (bachelor)Studies in Norwegian
Kjemi (bachelor)Studies in Norwegian
Kriminologi (bachelor)Studies in Norwegian
Kultur og kommunikasjon (bachelor)Studies in Norwegian
Kunsthistorie (bachelor)Studies in Norwegian
Lingvistikk (bachelor)Studies in Norwegian
Matematikk og økonomi (bachelor)Studies in Norwegian
Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)Studies in Norwegian
Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor)Studies in Norwegian
Medievitenskap (bachelor)Studies in Norwegian
Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)Studies in Norwegian
Musikkvitenskap (bachelor)Studies in Norwegian
Nordiske studier (bachelor)Studies in Norwegian
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)Studies in Norwegian
Pedagogikk (bachelor)Studies in Norwegian
Psykologi (bachelor)Studies in Norwegian
Religion og samfunn (bachelor)Studies in Norwegian
Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)Studies in Norwegian
Samfunnsgeografi (bachelor)Studies in Norwegian
Samfunnsøkonomi (bachelor)Studies in Norwegian
Sosialantropologi (bachelor)Studies in Norwegian
Sosiologi (bachelor)Studies in Norwegian
Spesialpedagogikk (bachelor)Studies in Norwegian
Statsvitenskap (bachelor)Studies in Norwegian
Tannpleie (bachelor)Studies in Norwegian
Teologi og kristendom (bachelor)Studies in Norwegian
Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)Studies in Norwegian
Utviklingsstudier (bachelor)Studies in Norwegian

Master's
Studies
Asian and African Studies (master's two years)Studies in English
Astronomy (master's two years)Studies in English
Biology (master's two years)Studies in English
Chemistry (master's two years)Studies in English
Comparative and International Education (master's two years)Studies in English
Computational Science and Engineering (master's two years)Studies in English
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studies in English
Development Geography (master's two years)Studies in English
Economics (master's two years)Studies in English
English LanguageStudies in English
English LiteratureStudies in English
European and American Literature Studies (master's two years)Studies in English
European Languages (master's two years)Studies in English
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studies in English
Gender Studies (master's two years)Studies in English
Geosciences (master's two years)Studies in English
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studies in English
Higher Education (master's two years)Studies in English
Ibsen Studies (master's two years)Studies in English
Informatics: Design, Use, Interaction (master's two years)Studies in English
Informatics: Language and Communication (master's two years)Studies in English
Informatics: Nanoelectronics and Robotics (master's two years)Studies in English
Informatics: Programming and Networks (master's two years)Studies in English
Informatics: Technical and Scientific Applications (master's two years)Studies in English
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studies in English
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studies in English
Intercontextual Theology (master's two years)Studies in English
International Community Health (master's two years)Studies in English
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studies in English
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studies in English
Materials Science and Nanotechnology (master's two years)Studies in English
Mathematics (master's two years)Studies in English
Media Studies (master's two years)Studies in English
Medieval Studies (master's two years)Studies in English
Modelling and Data Analysis (master's two years)Studies in English
Molecular Biosciences (master's two years)Studies in English
More about the programme How to apply?Studies in English
Network and System Administration (master's two years)Studies in English
Nordic MediaStudies in English
Nordic Viking and Medieval CultureStudies in English
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studies in English
Philosophy (master's two years)Studies in English
Physics (master's two years)Studies in English
Psychology (master's two years)Studies in English
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studies in English
Religious Roots of Europe (master's two years)Studies in English
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studies in English
Special Needs Education (master's two years)Studies in English
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studies in English
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studies in English
Antikk kultur og klassiske språk (master - to år)Studies in Norwegian
Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)Studies in Norwegian
Arkeologi og konservering (master - to år)Studies in Norwegian
Asia- og Midtøsten studier (master - to år)Studies in Norwegian
Astronomi (master - to år)Studies in Norwegian
Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Biologi (master - to år)Studies in Norwegian
Comparative and International Education (master's two years)Studies in Norwegian
Culture, Environment and Sustainability (master's two years)Studies in Norwegian
Development Geography (master's two years)Studies in Norwegian
Economics (master's two years)Studies in Norwegian
Elektronikk og datateknologi (master - to år)Studies in Norwegian
ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)Studies in Norwegian
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
European Master in Health Economics and Management (master's two years)Studies in Norwegian
Europeiske og amerikanske litteraturstudier (master - to år)Studies in Norwegian
Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år)Studies in Norwegian
Europeiske språk (master - to år)Studies in Norwegian
Filosofi (master - to år)Studies in Norwegian
Forvaltningsinformatikk (master - to år)Studies in Norwegian
Fysikk (master - to år)Studies in Norwegian
Gender Studies (master's two years)Studies in Norwegian
Geofag (master - to år)Studies in Norwegian
Health Economics, Policy and Management (master's two years)Studies in Norwegian
Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Helsefagvitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Higher Education (master's two years)Studies in Norwegian
Historie (master - to år)Studies in Norwegian
Ibsen Studies (master's two years)Studies in Norwegian
Idéhistorie (master - to år)Studies in Norwegian
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år)Studies in Norwegian
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (master - to år)Studies in Norwegian
Informatikk: programmering og nettverk (master - to år)Studies in Norwegian
Informatikk: språk og kommunikasjon (master - to år)Studies in Norwegian
Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser (master - to år)Studies in Norwegian
Information and Communication Technology Law (master's 1 1/2-years)Studies in Norwegian
Innovation and Entrepreneurship (master's two years)Studies in Norwegian
Intercontextual Theology (master's two years)Studies in Norwegian
International Community Health (master's two years)Studies in Norwegian
IT og ledelse (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Journalistikk (master - to år)Studies in Norwegian
Kjemi (master - to år)Studies in Norwegian
Kriminologi (master - to år)Studies in Norwegian
Kristendomsstudier (master - to år)Studies in Norwegian
Kulturhistorie og museologi (master - to år)Studies in Norwegian
Kunsthistorie (master - to år)Studies in Norwegian
Lesing og skriving i skolen (master - to år)Studies in Norwegian
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (master's two years)Studies in Norwegian
Lingvistikk (master - to år)Studies in Norwegian
Maritime Law (master's 1 1/2-years)Studies in Norwegian
Matematikk (master - to år)Studies in Norwegian
Materialer, energi og nanoteknologi (master - to år)Studies in Norwegian
Medievitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Middelalderstudier (master - to år)Studies in Norwegian
Modellering og dataanalyse (master - to år)Studies in Norwegian
Molekylær biovitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Musikkvitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Network and System Administration (master's two years)Studies in Norwegian
Nordiske studier (master - to år)Studies in Norwegian
Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)Studies in Norwegian
Peace and Conflict Studies (master's two years)Studies in Norwegian
Pedagogikk (master - to år)Studies in Norwegian
Praktisk teologi (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Profesjonsetikk og diakoni (master - to år)Studies in Norwegian
Psykologi (master - to år)Studies in Norwegian
Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Public International Law (master's 1 1/2-years)Studies in Norwegian
Religion og samfunn (master - to år)Studies in Norwegian
Religionshistorie (master - to år)Studies in Norwegian
Religious Roots of Europe (master's two years)Studies in Norwegian
Rettssosiologi (master - to år)Studies in Norwegian
Samfunnsgeografi (master - to år)Studies in Norwegian
Sosialantropologi (master - to år)Studies in Norwegian
Sosiologi (master - to år)Studies in Norwegian
Special and Inclusive Education (master's - experience based)Studies in Norwegian
Special Needs Education (master's two years)Studies in Norwegian
Spesialpedagogikk (master - to år)Studies in Norwegian
Statsvitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Sykepleievitenskap (master - to år)Studies in Norwegian
Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)Studies in Norwegian
Theory and Practice of Human Rights (master's two years)Studies in Norwegian
Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)Studies in Norwegian
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years)Studies in Norwegian

Integrated Master's degree
Studies
FarmasiStudies in Norwegian
Klinisk ernæringStudies in Norwegian
Lektorprogrammet - fremmedspråkStudies in Norwegian
Lektorprogrammet - kultur- og samfunnsfagStudies in Norwegian
Lektorprogrammet - nordiskStudies in Norwegian
Lektorprogrammet - realfagStudies in Norwegian
MedisinStudies in Norwegian
OdontologiStudies in Norwegian
PsykologiStudies in Norwegian
RettsvitenskapStudies in Norwegian
Samfunnsøkonomisk analyseStudies in Norwegian
TeologiStudies in Norwegian
University website: www.uio.no/english/

Map


Study in Poland
Privacy Policy