Bratislava, Slovakia

Comenius University in Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave

University type: universities
University status: public

Contact:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

Bachelor's
Studies
ManažmentStudies in German
Stredoeurópske štúdiáStudies in English
ManažmentStudies in French
Editorstvo a vydavateľská praxStudies in Hungarian
Actuarial ScienceStudies in Slovak
ArcheologyStudies in Slovak
ArchiveStudies in Slovak
BiologyStudies in Slovak
ChemistryStudies in Slovak
European StudiesStudies in Slovak
GeographyStudies in Slovak
GeologyStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
History of ArtStudies in Slovak
JournalismStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
ManagementStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
Physical TrainingStudies in Slovak
PhysicsStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
SociologyStudies in Slovak
AndragogikaStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Aplikovaná ekonómiaStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
BiogeológiaStudies in Slovak
Biomedicínska fyzikaStudies in Slovak
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudies in Slovak
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaStudies in Slovak
Deskriptívna geometriaStudies in Slovak
Ekonomická a finančná matematikaStudies in Slovak
EnvironmentalistikaStudies in Slovak
EstetikaStudies in Slovak
EtnológiaStudies in Slovak
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraStudies in Slovak
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Francúzsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Geológia vo využívaní krajinyStudies in Slovak
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraStudies in Slovak
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Informačné štúdiáStudies in Slovak
InformatikaStudies in Slovak
Katolícka teológiaStudies in Slovak
Klasické jazykyStudies in Slovak
KulturológiaStudies in Slovak
Liečebná pedagogikaStudies in Slovak
Literárna komunikácia a knižniceStudies in Slovak
Manažérska matematikaStudies in Slovak
Marketingová komunikáciaStudies in Slovak
Medzinárodný manažmentStudies in Slovak
Muzeológia a kultúrne dedičstvoStudies in Slovak
MuzikológiaStudies in Slovak
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudies in Slovak
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaStudies in Slovak
PaleobiológiaStudies in Slovak
PedagogikaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
ReligionistikaStudies in Slovak
Ruské a východoeurópske štúdiáStudies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Sociálna a pracovná psychológiaStudies in Slovak
Sociálna antropológiaStudies in Slovak
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoStudies in Slovak
španielsky jazyk a kultúraStudies in Slovak
Špeciálna pedagogikaStudies in Slovak
Šport a zdravieStudies in Slovak
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudies in Slovak
Športový manažmentStudies in Slovak
TrénerstvoStudies in Slovak
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudies in Slovak
UčitelstvoStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieStudies in Slovak
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo filozofie a histórieStudies in Slovak
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo hudobného umeniaStudies in Slovak
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieStudies in Slovak
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudies in Slovak
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyStudies in Slovak

Integrated Master's degree
Studies
FarmáciaStudies in English
Dental StudiesStudies in Slovak
FarmáciaStudies in Slovak
Všeobecné lekárstvoStudies in Slovak

Master's
Studies
AnthropologyStudies in Slovak
ArcheologyStudies in Slovak
ArchiveStudies in Slovak
BiochemistryStudies in Slovak
BiologyStudies in Slovak
ChemistryStudies in Slovak
European StudiesStudies in Slovak
GeographyStudies in Slovak
GeologyStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
History of ArtStudies in Slovak
JournalismStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
ManagementStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
MicrobiologyStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
Physical TrainingStudies in Slovak
PhysicsStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
SociologyStudies in Slovak
Translation, InterpretationStudies in Slovak
Analytická a environmentálna chémiaStudies in Slovak
Anorganická chémiaStudies in Slovak
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Astronómia a astrofyzikaStudies in Slovak
Biofyzika a chemická fyzikaStudies in Slovak
Biomedicínska fyzikaStudies in Slovak
BiotechnológieStudies in Slovak
BotanikaStudies in Slovak
Deskriptívna geometriaStudies in Slovak
Ekonomická a finančná matematikaStudies in Slovak
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieStudies in Slovak
Environmentálna geochémiaStudies in Slovak
Environmentálny manažmentStudies in Slovak
EstetikaStudies in Slovak
EtnológiaStudies in Slovak
Fyzická geografia a geoinformatikaStudies in Slovak
Fyzika plazmyStudies in Slovak
Fyzika tuhých látokStudies in Slovak
Fyzika Zeme a planétStudies in Slovak
Fyzikálna chémiaStudies in Slovak
Fyziológia rastlínStudies in Slovak
Fyziológia živočíchov a etológiaStudies in Slovak
GenetikaStudies in Slovak
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveStudies in Slovak
Informačné štúdiáStudies in Slovak
InformatikaStudies in Slovak
Inžinierska geológia a hydrogeológiaStudies in Slovak
Jadrová a subjadrová fyzikaStudies in Slovak
Jadrová chémia a rádioekológiaStudies in Slovak
Klasické jazykyStudies in Slovak
KulturológiaStudies in Slovak
Liečebná pedagogikaStudies in Slovak
Ložisková geológiaStudies in Slovak
Manažérska matematikaStudies in Slovak
Marketingová komunikáciaStudies in Slovak
Medzinárodný manažmentStudies in Slovak
Meteorológia a klimatológiaStudies in Slovak
Mineralógia a petrológiaStudies in Slovak
Molekulárna biológiaStudies in Slovak
MuzikológiaStudies in Slovak
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiStudies in Slovak
Ochrana a využívanie krajinyStudies in Slovak
Ochrana a využívanie prírody a krajinyStudies in Slovak
Optika, lasery a optická spektroskopiaStudies in Slovak
Organická a bioorganická chémiaStudies in Slovak
PaleontológiaStudies in Slovak
PedagogikaStudies in Slovak
PedológiaStudies in Slovak
Počítačová grafika a geometriaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaStudies in Slovak
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaStudies in Slovak
ReligionistikaStudies in Slovak
Románske jazyky a kultúryStudies in Slovak
Ruské a východoeurópske štúdiáStudies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Sociálna a pracovná psychológiaStudies in Slovak
Sociálna antropológiaStudies in Slovak
Špeciálna pedagogikaStudies in Slovak
Šport a zdravieStudies in Slovak
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyStudies in Slovak
Športový manažmentStudies in Slovak
Teoretická a počítačová chémiaStudies in Slovak
Teoretická fyzikaStudies in Slovak
TrénerstvoStudies in Slovak
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyStudies in Slovak
Učiteľstvo akademických predmetovStudies in Slovak
Učiteľstvo hudobného umeniaStudies in Slovak
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudies in Slovak
Učiteľstvo výtvarného umeniaStudies in Slovak
Verejná politikaStudies in Slovak
VirológiaStudies in Slovak
Všeobecná ekológiaStudies in Slovak
Všeobecná geológia a tektonikaStudies in Slovak
Všetky študijné programy študijného odboruStudies in Slovak
ZoológiaStudies in Slovak

Doctoral studiesmore »
Archeology Studies in Slovak
Constitutional Law Studies in Slovak
Constitutional Law Studies in Slovak
Dejiny filozofie Studies in Slovak
Etnológia a kultúrna antropológia Studies in Slovak
Literárna veda Studies in Slovak
Muzikológia Studies in Slovak
Obchodné a finančné právo Studies in Slovak
Obchodné a finančné právo Studies in Slovak
Slovenská literatúra Studies in Slovak
Slovenské dejiny Studies in Slovak
Slovenský jazyk Studies in Slovak
Správne právo Studies in Slovak
Správne právo Studies in Slovak
Systematická filozofia Studies in Slovak
Teória a dejiny štátu a práva Studies in Slovak
Teória a dejiny štátu a práva Studies in Slovak
Všeobecné dejiny Studies in Slovak

The Comenius University’s fundamental mission is the advancement and dissemination of knowledge and its understanding.

As a UNIVERSITY, it is a scientific institution in which research opens up new horizons and at the same time enhances knowledge transfer.

As a UNIVERSITY, it distinguishes itself from other research centres by its autonomous statement of problems, by the disinterested character of fundamental research, by its focus on education and by the fact that within its walls it encompasses almost all the scientific disciplines.

As a UNIVERSITY, it distinguishes itself from other educational institutions by the fact that its teaching is based on and nourished by, its own research and the world-wide scientific knowledge and by its interdisciplinary approach to solving problems.

As a UNIVERSITY, it defines its tasks and priorities autonomously, and the members of its academic community enjoy academic freedom in the exercise of their duties.

As a UNIVERSITY, it is a guarantee of freedom and democracy not only within its walls. One of its fundamental duties is to broaden and disseminate this mission also in the outside environment.

As a UNIVERSITY, it is its duty to defend its academic freedom and autonomy.

As a higher education institution which aspires to be a member of leading European centres of academic excellence and as anINTERNATIONALLY ORIENTED UNIVERSITY, the university's core strategic objectives are:

  • to sustain and develop its identity as a research and teaching institution of the highest international quality;
  • to provide an outstanding educational environment, supporting study across a broad range of academic disciplines;
  • to produce graduates not only with high personal and professional achievement but also with high human qualities;
  • to enhance the scientific and cultural vision of society as well as its economic well-being.

As a CENTRE OF EXCELLENCE, the University pays special attention to the steady evaluation of its research and teaching in order to ensure that its students are lead by outstanding experts - researchers and lecturers.

As the greatest, oldest and outstanding NATIONAL UNIVERSITY of the Slovak Republic, Comenius University especially values its intellectual and universal relationship with the Slovak nation, where it has its roots and at the same time provides the foundation from which it will continue to look to the widest international horizons, enriching both itself and Slovakia.

University website:
www.uniba.sk

Map

Privacy Policy