Banská Bystrica, Slovakia

Matej Bel University in Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
International RelationsStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
TourismStudies in Slovak
Aplikovaná geológiaStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Ekonomika a manažment podnikuStudies in Slovak
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazykuStudies in Slovak
Environmentálna chémiaStudies in Slovak
Environmentálny manažmentStudies in Slovak
Financie, bankovníctvo a investovanieStudies in Slovak
Geografia a krajinná ekológiaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Regionálny rozvoj a verejná správaStudies in Slovak
Systémová ekológiaStudies in Slovak
Verejná ekonomika a službyStudies in Slovak

Bachelor's - engineer
Studies
Financie, bankovníctvo a investovanieStudies in English
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchuStudies in English
Marketingový manažment podnikuStudies in English
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikovStudies in Slovak
Ekonomika a správa územíStudies in Slovak
Ekonomika podnikov cestovného ruchuStudies in Slovak
Ekonomika verejných služiebStudies in Slovak
Financie, bankovníctvo a investovanieStudies in Slovak
Marketingový manažment podnikuStudies in Slovak

Master's
Studies
Medzinárodné vzťahyStudies in English
European StudiesStudies in Slovak
International RelationsStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
Aplikovaná geológiaStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Environmentálna chémiaStudies in Slovak
Environmentálny manažmentStudies in Slovak
Geografia a krajinná ekológiaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Systémová ekológiaStudies in Slovak

Doctoral studiesmore »
Matematická analýza Studies in English
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Studies in English
International Relations Studies in Slovak
Didaktika technických odborných predmetov Studies in Slovak
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana Studies in Slovak
Matematická analýza Studies in Slovak
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Studies in Slovak
Teória politiky Studies in Slovak
Teória vyučovania matematiky Studies in Slovak
University website:
www.umb.sk

Map

Privacy Policy