Košice, Slovakia

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

University type: universities
University status: public

Contact:

Šrobárova 2
041 80 Košice
Telefón: +421(0)55 / 234 1100

Bachelor's
Studies
BiologyStudies in Slovak
ChemistryStudies in Slovak
GeographyStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
NursingStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
PhysicsStudies in Slovak
PhysiotherapyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Public AdministrationStudies in Slovak
Public HealthStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
Aplikovaná etikaStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Britské a americké štúdiáStudies in Slovak
Ekonomická a finančná matematikaStudies in Slovak
Environmentálna chémiaStudies in Slovak
Európska verejná správaStudies in Slovak
InformatikaStudies in Slovak
Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenýmiStudies in Slovak
Masmediálne štúdiáStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Rodové štúdiá a kultúraStudies in Slovak
šport a rekreáciaStudies in Slovak
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudies in Slovak

Master's
Studies
BiochemistryStudies in Slovak
GeographyStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
LawStudies in Slovak
MathematicsStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
PhysicsStudies in Slovak
PhysiotherapyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Public AdministrationStudies in Slovak
Public HealthStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
Analytická chémiaStudies in Slovak
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomikuStudies in Slovak
Anorganická chémiaStudies in Slovak
BiofyzikaStudies in Slovak
Botanika a fyziológia rastlínStudies in Slovak
Britské a americké štúdiáStudies in Slovak
Ekonomická a finančná matematikaStudies in Slovak
Fyzika kondenzovaných látokStudies in Slovak
Genetika a molekulárna cytológiaStudies in Slovak
Informatická matematikaStudies in Slovak
InformatikaStudies in Slovak
Jadrová a subjadrová fyzikaStudies in Slovak
Manažérska matematikaStudies in Slovak
Masmediálne štúdiáStudies in Slovak
Organická chémiaStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo biológieStudies in Slovak
Učiteľstvo chémieStudies in Slovak
Učiteľstvo etickej výchovyStudies in Slovak
Učiteľstvo fyzikyStudies in Slovak
Učiteľstvo geografieStudies in Slovak
Učiteľstvo histórieStudies in Slovak
Učiteľstvo informatikyStudies in Slovak
Učiteľstvo latinského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo matematikyStudies in Slovak
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo predmetu psychológiaStudies in Slovak
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúryStudies in Slovak
Učiteľstvo výchovy k občianstvuStudies in Slovak
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudies in Slovak
Zoológia a fyziológia živočíchovStudies in Slovak

Doctoral studiesmore »
Dental Studies Studies in Slovak
Všeobecné lekárstvo Studies in Slovak

Faculties, schools of studymore »
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
University website:
www.upjs.sk

Map

Privacy Policy