Bratislava, Slovakia

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislave

University type: technical
University status: public

Contact:

Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovakia

Bachelor's
Studies
BiotechnologyStudies in Slovak
Civil EngineeringStudies in Slovak
Food ScienceStudies in Slovak
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleStudies in Slovak
Aplikovaná mechanikaStudies in Slovak
Aplikovaná mechanika a mechatronikaStudies in Slovak
Architektúra a urbanizmusStudies in Slovak
Automatizácia a informatizácia strojov a procesovStudies in Slovak
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstveStudies in Slovak
Automobily, lode a spaľovacie motoryStudies in Slovak
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciStudies in Slovak
Biotechnológia a potravinárska technológiaStudies in Slovak
Chémia a medicínska chémiaStudies in Slovak
Chémia, medicínska chémia a chemické materiályStudies in Slovak
Chemické a potravinárske stroje a zariadeniaStudies in Slovak
Chemické inžinierstvoStudies in Slovak
Chemické technológieStudies in Slovak
Dizajn výrobkovStudies in Slovak
Energetické strojárstvoStudies in Slovak
Geodézia a kartografiaStudies in Slovak
Hydraulické a pneumatické stroje a zariadeniaStudies in Slovak
InformatikaStudies in Slovak
Informatika (konverzný)Studies in Slovak
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyStudies in Slovak
Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológiíStudies in Slovak
Inžinierstvo životného prostrediaStudies in Slovak
Krajinná architektúra a krajinné plánovanieStudies in Slovak
Kvalita produkcieStudies in Slovak
Kvalita produkcie v strojárskych podnikochStudies in Slovak
Matematicko-počítačové modelovanieStudies in Slovak
Materiálové inžinierstvoStudies in Slovak
MechatronikaStudies in Slovak
Meranie a skúšobníctvoStudies in Slovak
Personálna práca v priemyselnom podnikuStudies in Slovak
Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastovStudies in Slovak
Počítačová podpora výrobných technológiíStudies in Slovak
Počítačové a komunikačné systémy a sieteStudies in Slovak
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Studies in Slovak
Počítačové systémy a sieteStudies in Slovak
Pozemné stavby a architektúraStudies in Slovak
Priemyselné manažérstvoStudies in Slovak
Priestorové plánovanieStudies in Slovak
Procesná a environmentálna technikaStudies in Slovak
Stavby na tvorbu a ochranu prostrediaStudies in Slovak
Strojárske technológie a materiályStudies in Slovak
Technológia polymérnych materiálovStudies in Slovak
Technológie a manažérstvo staviebStudies in Slovak
Tepelné energetické stroje a zariadeniaStudies in Slovak
Vodné stavby a vodné hospodárstvoStudies in Slovak
Výrobná a environmentálna technikaStudies in Slovak
Výrobné systémy a manažérstvo kvalityStudies in Slovak
Výrobné technológieStudies in Slovak
Výrobné zariadenia a systémyStudies in Slovak
Výživa, kozmetika a ochrana zdraviaStudies in Slovak

Master's
Studies
ArchitectureStudies in Slovak
BiotechnologyStudies in Slovak
Civil EngineeringStudies in Slovak
Environmental Protection TechnologyStudies in Slovak
Aplikovaná informatikaStudies in Slovak
Aplikovaná mechatronikaStudies in Slovak
Architektonické konštrukcie a projektovanieStudies in Slovak
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysleStudies in Slovak
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstveStudies in Slovak
Chemické inžinierstvoStudies in Slovak
Chemické technológieStudies in Slovak
DizajnStudies in Slovak
ElektroenergetikaStudies in Slovak
Environmentálna chémia a technológiaStudies in Slovak
Fyzikálne inžinierstvoStudies in Slovak
Geodézia a kartografiaStudies in Slovak
Informačné systémyStudies in Slovak
Informačné systémy (konverzný)Studies in Slovak
Integrovaná bezpečnosťStudies in Slovak
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyStudies in Slovak
Inžinierstvo kvality produkcieStudies in Slovak
Krajinárstvo a krajinné plánovanieStudies in Slovak
KybernetikaStudies in Slovak
Matematicko-počítačové modelovanieStudies in Slovak
Materiálové inžinierstvoStudies in Slovak
Meracia a informačná technikaStudies in Slovak
MikroelektronikaStudies in Slovak
Nosné konštrukcie staviebStudies in Slovak
Obrábanie a montážStudies in Slovak
Ochrana materiálov a objektov dedičstvaStudies in Slovak
Počítačová podpora návrhu a výrobyStudies in Slovak
Počítačové a komunikačné systémy a sieteStudies in Slovak
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Studies in Slovak
Potraviny, hygiena, kozmetikaStudies in Slovak
Pozemné stavby a architektúraStudies in Slovak
Priemyselné a umelecké zlievarenstvoStudies in Slovak
Priemyselné manažérstvoStudies in Slovak
Priestorové plánovanieStudies in Slovak
Prírodné a syntetické polyméryStudies in Slovak
RádioelektronikaStudies in Slovak
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstveStudies in Slovak
RobotikaStudies in Slovak
Softvérové inžinierstvoStudies in Slovak
Softvérové inžinierstvo (konverzný)Studies in Slovak
Spracovanie a aplikácia nekovovStudies in Slovak
Stavby na ochranu územiaStudies in Slovak
Technická chémiaStudies in Slovak
Technické zariadenia budovStudies in Slovak
Technológia staviebStudies in Slovak
TelekomunikácieStudies in Slovak
UrbanizmusStudies in Slovak
Vodné stavby a vodné hospodárstvoStudies in Slovak
Výrobné zariadenia a systémyStudies in Slovak
Výživa a ochrana zdraviaStudies in Slovak
ZváranieStudies in Slovak

Doctoral studiesmore »
Architecture Studies in Slovak
Biochemistry Studies in Slovak
Biotechnology Studies in Slovak
Analytická chémia Studies in Slovak
Anorganická chémia Studies in Slovak
Anorganické technológie a materiály Studies in Slovak
Aplikovaná informatika Studies in Slovak
Aplikovaná matematika Studies in Slovak
Aplikovaná mechanika Studies in Slovak
Automatizácia a informatizácia procesov Studies in Slovak
Automatizácia a riadenie Studies in Slovak
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Studies in Slovak
Časti a mechanizmy strojov Studies in Slovak
Chémia a technológia požívatín Studies in Slovak
Chémia a technológia životného prostredia Studies in Slovak
Chemická fyzika Studies in Slovak
Chemické inžinierstvo Studies in Slovak
Dizajn Studies in Slovak
Dopravná technika Studies in Slovak
Elektroenergetika Studies in Slovak
Elektrotechnológie a materiály Studies in Slovak
Fyzika kondenzovaných látok a akustika Studies in Slovak
Fyzikálna chémia Studies in Slovak
Fyzikálne inžinierstvo Studies in Slovak
Geodézia a kartografia Studies in Slovak
Integrovaná bezpečnosť Studies in Slovak
Inžinierstvo kvality produkcie Studies in Slovak
Jadrová energetika Studies in Slovak
Konštrukcie v architektúre Studies in Slovak
Krajinárstvo Studies in Slovak
Kvalita produkcie Studies in Slovak
Kybernetika Studies in Slovak
Makromolekulová chémia Studies in Slovak
Materiálové inžinierstvo Studies in Slovak
Mechatronika Studies in Slovak
Meracia technika Studies in Slovak
Metrológia Studies in Slovak
Mikroelektronika Studies in Slovak
Obnova architektonického dedičstva Studies in Slovak
Odvetvové a prierezové ekonomiky Studies in Slovak
Organická chémia Studies in Slovak
Organická technológia a technológia palív Studies in Slovak
Priemyselné manažérstvo Studies in Slovak
Priestorové plánovanie Studies in Slovak
Procesná technika Studies in Slovak
Programové systémy Studies in Slovak
Rádioelektronika Studies in Slovak
Riadenie procesov Studies in Slovak
Silnoprúdová elektrotechnika Studies in Slovak
Spracovanie a aplikácia nekovov Studies in Slovak
Strojárske technológie a materiály Studies in Slovak
Technológia polymérnych materiálov Studies in Slovak
Technológia stavieb Studies in Slovak
Telekomunikácie Studies in Slovak
Teoretická a počítačová chémia Studies in Slovak
Teoretická elektrotechnika Studies in Slovak
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Studies in Slovak
Teória a konštrukcie pozemných stavieb Studies in Slovak
Teória a technika prostredia budov Studies in Slovak
Teória architektúry Studies in Slovak
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia Studies in Slovak
Urbanizmus Studies in Slovak
Vodohospodárske inžinierstvo Studies in Slovak
Výrobné stroje a zariadenie Studies in Slovak
Výrobné zariadenia a systémy Studies in Slovak
University website:
www.stuba.sk

Map

Privacy Policy