Bratislava, Slovakia

University of Economics in Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave

University type: economics
University status: public

Contact:

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovakia

Bachelor's
Studies
AccountingStudies in Slovak
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikáciaStudies in Slovak
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistikaStudies in Slovak
Ekonomika a manažment podnikuStudies in Slovak
Financie, bankovníctvo a investovanieStudies in Slovak
Finančný manažmentStudies in Slovak
Hospodárska informatikaStudies in Slovak
Ľudské zdroje a sociálny manažmentStudies in Slovak
Manažérske rozhodovanie a informačné technológieStudies in Slovak
Medzinárodné ekonomické vzťahyStudies in Slovak
Národné hospodárstvoStudies in Slovak
Obchodné podnikanieStudies in Slovak
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchuStudies in Slovak
PoisťovníctvoStudies in Slovak
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetovStudies in Slovak
Verejná správa a regionálny rozvojStudies in Slovak
Zahraničnoobchodné podnikanieStudies in Slovak

Master's
Studies
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)Studies in German
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku)Studies in English
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)Studies in French
BankingStudies in Slovak
FinanceStudies in Slovak
AktuárstvoStudies in Slovak
Daňovníctvo a daňové poradenstvoStudies in Slovak
Ekonomika a manažment podnikuStudies in Slovak
Ekonomika podnikuStudies in Slovak
Finančné riadenie podnikuStudies in Slovak
Hospodárska diplomaciaStudies in Slovak
Hospodárska politikaStudies in Slovak
Manažérske rozhodovanie a informačné technológieStudies in Slovak
Manažment a ekonomické znalectvo (medziodborové štúdium)Studies in Slovak
Manažment cestovného ruchuStudies in Slovak
Manažment výroby a logistikaStudies in Slovak
Marketingový manažmentStudies in Slovak
Medzinárodné financieStudies in Slovak
Medzinárodný obchodStudies in Slovak
Obchodný manažmentStudies in Slovak
Operačný výskum a ekonometriaStudies in Slovak
Personálny manažment (medziodborové štúdium)Studies in Slovak
Podnikanie v Európskej úniiStudies in Slovak
Podnikové financieStudies in Slovak
PoisťovníctvoStudies in Slovak
Sociálny rozvoj a sociálna politikaStudies in Slovak
Štatistické metódy v ekonómiiStudies in Slovak
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetovStudies in Slovak
Účtovníctvo a audítorstvoStudies in Slovak
Verejná správa a regionálny rozvojStudies in Slovak
Všeobecný manažmentStudies in Slovak

Doctoral studiesmore »
Accounting Studies in Slovak
Ekonometria a operačný výskum Studies in Slovak
Ekonomika a manažment podniku Studies in Slovak
Ekonomika obchodu a služieb Studies in Slovak
Finančný manažment podniku Studies in Slovak
Hospodárska informatika Studies in Slovak
Hospodárska politika Studies in Slovak
Kvantitatívne metódy v ekonómii Studies in Slovak
Manažment medzinárodného podnikania Studies in Slovak
Marketingový a obchodný manažment Studies in Slovak
Medzinárodné ekonomické vzťahy Studies in Slovak
Poisťovníctvo Studies in Slovak
Svetová ekonomika Studies in Slovak
Verejná správa a regionálny rozvoj Studies in Slovak
University website:
www.euba.sk

Map

Privacy Policy