Prešov, Slovakia

University of Prešov in Prešov

Prešovská univerzita v Prešove

University type: universities
University status: public

Contact:

Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
Tel: +421(0)51-7563110

Bachelor's
Studies
ArchiveStudies in Slovak
BiologyStudies in Slovak
EcologyStudies in Slovak
EthicsStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
ManagementStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
TheologyStudies in Slovak
AndragogikaStudies in Slovak
Angličtina pre interkultúrnu praxStudies in Slovak
Environmentálny manažmentStudies in Slovak
EstetikaStudies in Slovak
Etika – sociálna prácaStudies in Slovak
Geografia v regionálnom rozvojiStudies in Slovak
Jazykovo-komunikačné štúdiáStudies in Slovak
KatechetikaStudies in Slovak
Katolícka teológiaStudies in Slovak
Masmediálne štúdiáStudies in Slovak
Pedagogika mentálne postihnutýchStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Predškolská a elementárna pedagogikaStudies in Slovak
ReligionistikaStudies in Slovak
Ruský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Stredoeurópske štúdiáStudies in Slovak
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvoStudies in Slovak
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovStudies in Slovak

Master's
Studies
ArchiveStudies in Slovak
BiologyStudies in Slovak
EcologyStudies in Slovak
EthicsStudies in Slovak
HistoryStudies in Slovak
ManagementStudies in Slovak
PhilosophyStudies in Slovak
PsychologyStudies in Slovak
Social WorkStudies in Slovak
TheologyStudies in Slovak
Angličtina pre interkultúrnu praxStudies in Slovak
EstetikaStudies in Slovak
Etika – sociálna prácaStudies in Slovak
Geografia v regionálnom rozvojiStudies in Slovak
Katolícka teológiaStudies in Slovak
Masmediálne štúdiáStudies in Slovak
Pedagogika mentálne postihnutýchStudies in Slovak
PolitológiaStudies in Slovak
Predškolská pedagogikaStudies in Slovak
ReligionistikaStudies in Slovak
Ruský jazyk a kultúraStudies in Slovak
Slovenský jazyk a literatúraStudies in Slovak
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieStudies in Slovak

Faculties, schools of studymore »
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
University website:
www.unipo.sk

Map

Privacy Policy