Iasi, Romania

Alexandru Ioan Cuza University

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

University type: universities
University status: public

Contact:

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telephone 0232 20 1000

Bachelor's
Studies
Administrarea afacerilorStudies in English
InformaticaStudies in English
MatematicăStudies in English
BiochemistryStudies in French
Administraţie PublicăStudies in Romanian
ArheologieStudies in Romanian
ArhivisticăStudies in Romanian
Artă sacrăStudies in Romanian
Asistenţă socialăStudies in Romanian
BiochimieStudies in Romanian
Biochimie tehnologicăStudies in Romanian
BiofizicăStudies in Romanian
BiologieStudies in Romanian
Chimia mediuluiStudies in Romanian
ChimieStudies in Romanian
Chimie informaticăStudies in Romanian
Comunicare şi relaţii publiceStudies in Romanian
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudies in Romanian
DreptStudies in Romanian
Ecologie şi protecţia mediuluiStudies in Romanian
Economia agroalimentarăStudies in Romanian
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudies in Romanian
Economie generalăStudies in Romanian
Economie şi afaceri internaţionaleStudies in Romanian
Educaţie fizică şi sportivăStudies in Romanian
Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B)Studies in Romanian
FilosofieStudies in Romanian
Finanţe şi bănciStudies in Romanian
FizicăStudies in Romanian
Fizică informaticăStudies in Romanian
Fizică medicalăStudies in Romanian
Fizică tehnologicăStudies in Romanian
GeochimieStudies in Romanian
Geografia mediuluiStudies in Romanian
Geografia turismuluiStudies in Romanian
GeografieStudies in Romanian
Hidrologie şi meteorologieStudies in Romanian
InformaticăStudies in Romanian
Informatică economicăStudies in Romanian
Inginerie geologicăStudies in Romanian
Istoria arteiStudies in Romanian
IstorieStudies in Romanian
JurnalismStudies in Romanian
Kinetoterapie și motricitate specialăStudies in Romanian
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparatăStudies in Romanian
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernăStudies in Romanian
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernăStudies in Romanian
ManagementStudies in Romanian
MarketingStudies in Romanian
MatematicăStudies in Romanian
Matematică – informaticăStudies in Romanian
MuzeologieStudies in Romanian
O limbă şi literatura modernă – Literatură universală şi comparatăStudies in Romanian
O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)Studies in Romanian
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudies in Romanian
PedagogieStudies in Romanian
Planificare teritorialăStudies in Romanian
PsihologieStudies in Romanian
Psihopedagogie specialăStudies in Romanian
Relaţii internaţionale şi studii europeneStudies in Romanian
Resurse umaneStudies in Romanian
SociologieStudies in Romanian
Statistică şi previziune economicăStudies in Romanian
Ştiinţe politiceStudies in Romanian
Studii americaneStudies in Romanian
Studii culturaleStudies in Romanian
Studii EuropeneStudies in Romanian
Teologie ortodoxă asistenţă socialăStudies in Romanian
Teologie ortodoxă didacticăStudies in Romanian
Teologie ortodoxă pastoralăStudies in Romanian
Teologie romano – catolică asistenţă socialăStudies in Romanian
Teologie romano – catolică didacticăStudies in Romanian
Traducere şi interpretareStudies in Romanian

Master's
Studies
Biofizică şi fizică medicalStudies in English
BiotehnologiiStudies in English
Finanţe şi managementul risculuiStudies in English
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudies in English
Genetică molecularStudies in English
Geochimia mediuluiStudies in English
Geologie de sondă şi ambientalăStudies in English
Ingineria sistemelor softwareStudies in English
Lingvistică computaţionalăStudies in English
Marketing ManagementStudies in English
Materiale avansate. NanotehnologiiStudies in English
Modelare şi simulareStudies in English
Optimizare computaţionalăStudies in English
Securitatea informaţieiStudies in English
Sisteme distribuiteStudies in English
Studii avansate în informaticăStudies in English
Studii de dezvoltare internaţionalăStudies in English
Teoria riscurilor şi aplicaţiiStudies in English
Turism şi dezvoltare regional/ Tourisme et developpement regionalStudies in French
Achiziţii, distribuţie, logisticăStudies in Romanian
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extremeStudies in Romanian
Administrarea afacerilorStudies in Romanian
Administraţie PublicăStudies in Romanian
Administraţie şi finanţe publice europeneStudies in Romanian
Afaceri internaţionaleStudies in Romanian
Afaceri internaţionale şi strategii interculturaleStudies in Romanian
Analiză şi strategie de marketingStudies in Romanian
AntreprenoriatStudies in Romanian
Arheologie,artă şi civilizaţie anticăStudies in Romanian
Asigurări şi reasigurăriStudies in Romanian
Bănci şi pieţe financiareStudies in Romanian
BioantropologieStudies in Romanian
Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelorStudies in Romanian
Biofizică şi fizică medicalăStudies in Romanian
Biologia dezvoltăriiStudies in Romanian
Bioprocedee în domeniul agroalimentarStudies in Romanian
Biotehnologii microbiene şi celulareStudies in Romanian
Calculul ştiințific şi ingineria programăriiStudies in Romanian
Chimia în ştiinţele integrateStudies in Romanian
Chimia mediului şi siguranţă alimentarăStudies in Romanian
Chimia produselor cosmetice şi farmaceuticeStudies in Romanian
Chimia şi biochimia heterociclurilorStudies in Romanian
Chimie coordinativă aplicatăStudies in Romanian
Consiliere de mediuStudies in Romanian
Contabilitate, audit şi control de gestiuneStudies in Romanian
Contabilitate, Diagnostic, EvaluareStudies in Romanian
Contabilitate, expertize şi auditStudies in Romanian
Contabilitatea afacerilorStudies in Romanian
CriminalisticăStudies in Romanian
Cultura germană în context europeanStudies in Romanian
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)Studies in Romanian
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe specialeStudies in Romanian
Didactica chimieiStudies in Romanian
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturalăStudies in Romanian
Didactici aplicate pentru învăţământul primarStudies in Romanian
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediuluiStudies in Romanian
Drept europeanStudies in Romanian
Dreptul afacerilorStudies in Romanian
Economia şi dreptul afacerilorStudies in Romanian
Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)Studies in Romanian
Economie şi afaceri internaţionaleStudies in Romanian
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilăStudies in Romanian
Educaţie timpurieStudies in Romanian
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personaluluiStudies in Romanian
Familia şi managementul resurselor familialeStudies in Romanian
Filosofia aplicată şi management culturalStudies in Romanian
Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)Studies in Romanian
Finanţe – AsigurăriStudies in Romanian
Fitness şi estetică corporalăStudies in Romanian
Fizica didacticăStudies in Romanian
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareStudies in Romanian
Fizica şi protecţia mediuluiStudies in Romanian
Genetică molecularăStudies in Romanian
Geochimia mediuluiStudies in Romanian
Geologie de sondă şi ambientalăStudies in Romanian
Gestiune financiar-bancarăStudies in Romanian
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publiceStudies in Romanian
Guvernare modernă şi dezvoltare localăStudies in Romanian
Hermeneutică şi teologie biblicăStudies in Romanian
Ingineria sistemelor softwareStudies in Romanian
Instituţii şi ideologii ale puterii în EuropaStudies in Romanian
Istoria comunismului în RomâniaStudies in Romanian
Istoria evreilor şi ebraisticăStudies in Romanian
Kinetoterapie în traumatologia sportivăStudies in Romanian
Limba, literatura şi civilizaţie româneascăStudies in Romanian
Limbi, literaturi şi civilizaţii străineStudies in Romanian
Lingvistică aplicată – Didactica limbii englezeStudies in Romanian
Lingvistică computaţionalăStudies in Romanian
Lingvistică generală şi româneascăStudies in Romanian
Literatura română şi hermeneutică literarăStudies in Romanian
Literatură universală şi comparatăStudies in Romanian
Management în comerţStudies in Romanian
Management în turismStudies in Romanian
Management interculturalStudies in Romanian
Management turistic şi hotelierStudies in Romanian
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediuStudies in Romanian
Managementul calităţiiStudies in Romanian
Managementul mediului şi al resurselor naturaleStudies in Romanian
Managementul organizaţiilorStudies in Romanian
Managementul proiectelorStudies in Romanian
Managementul resurselor umaneStudies in Romanian
Managementul riscului în afaceri internaţionaleStudies in Romanian
Managementul şi dezvoltarea resurselor umaneStudies in Romanian
Marketing politic şi comunicareStudies in Romanian
Marketing si comunicare in afaceriStudies in Romanian
Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)Studies in Romanian
Master de cercetare în matematicăStudies in Romanian
Masterat european de protecţie a drepturilor copiluluiStudies in Romanian
Matematică didacticăStudies in Romanian
Matematici financiareStudies in Romanian
Materiale avansate. NanotehnologiiStudies in Romanian
Medierea conflictelor în educaţieStudies in Romanian
Mediul actual şi dezvoltare durabilăStudies in Romanian
Metode cantitative în economieStudies in Romanian
Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicalăStudies in Romanian
Modelare şi simulareStudies in Romanian
Modele matematice şi statistică aplicatăStudies in Romanian
Muzeologie şi restaurareStudies in Romanian
Negocieri-relaţii publiceStudies in Romanian
Optimizare computaţionalăStudies in Romanian
Patrimoniu culturalStudies in Romanian
Patrimoniu şi turism culturalStudies in Romanian
Politici publice şi management instituţionalStudies in Romanian
Politici şi management în educaţieStudies in Romanian
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilorStudies in Romanian
Psihologie clinică şi psihoterapieStudies in Romanian
Psihologie educaţională şi consiliereStudies in Romanian
Relaţii publice şi publicitateStudies in Romanian
Relaţii şi strategii interculturaleStudies in Romanian
Relaţii umane şi comunicareStudies in Romanian
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionaleStudies in Romanian
Riscuri naturale si amenajarea teritoriuluiStudies in Romanian
Securitate comunitară şi controlul violenţeiStudies in Romanian
Securitatea informaţieiStudies in Romanian
Sisteme distribuiteStudies in Romanian
Sisteme informaţionale contabileStudies in Romanian
Sisteme informaţionale pentru afaceriStudies in Romanian
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătateStudies in Romanian
Statistică şi econometrieStudies in Romanian
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)Studies in Romanian
Ştiinţe politiceStudies in Romanian
Strategii ale carităţii creştineStudies in Romanian
Structuri matematice fundamentaleStudies in Romanian
Studii americaneStudies in Romanian
Studii avansate în chimieStudies in Romanian
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologiiStudies in Romanian
Studii egeo-mediteraneeneStudies in Romanian
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)Studies in Romanian
Studii europene de integrare şi securitateStudies in Romanian
Studii francofoneStudies in Romanian
Supervizare şi planificare socialăStudies in Romanian
Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimediaStudies in Romanian
Teologia sistematică în context contemporanStudies in Romanian
Teologie practică şi pastoral – misionarăStudies in Romanian
Teoria şi practica formării religioaseStudies in Romanian
Terapii de cuplu şi familieStudies in Romanian
Traducere şi terminologieStudies in Romanian
Turism şi dezvoltare regionalăStudies in Romanian
Viaţa bisericii – istorie şi actualitateStudies in Romanian

Doctoral studiesmore »
Biologie Studies in Romanian
Chimie Studies in Romanian
Cibernetică şi statistică Studies in Romanian
Contabilitate Studies in Romanian
Drept Studies in Romanian
Economie Studies in Romanian
Economie şi afaceri internaţionale Studies in Romanian
Filologie Studies in Romanian
Filosofie Studies in Romanian
Finanțe Studies in Romanian
Fizică Studies in Romanian
Geografie Studies in Romanian
Geologie Studies in Romanian
Informatică Studies in Romanian
Informatică economică Studies in Romanian
Istorie Studies in Romanian
Management Studies in Romanian
Marketing Studies in Romanian
Matematică Studies in Romanian
Psihologie Studies in Romanian
Sociologie Studies in Romanian
Ştiinţa mediului Studies in Romanian
Ştiinţe ale comunicării Studies in Romanian
Ştiinţe ale educaţiei Studies in Romanian
Ştiinţe politice Studies in Romanian
Teologie Studies in Romanian

Faculties, schools of studymore »
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie și Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
We take pride in being the first modern university of Romania, inheriting values, reputation and educational knowledge. Established in October 1860, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi is the oldest university in our country. Its history follows the patterns of the Romanian nation. The University of Iaşi, as it was named at first, was founded in 1860, only one year after the establishment of the Romanian state, and it was both a result and a catalyst of the rise of the Romanian national spirit. It was no historical coincidence that the city of Iaşi became the host of the highest institution in Romanian education: for ages, Iaşi had represented a privileged cultural area, preserving both the native and the European cultural spirit in a conquered territory. In the 17th century, the academy in Iaşi was already synchronized with the European spirit and model. Courses were taught in Greek, the language of culture in the European Orient.
University website:
www.uaic.ro

Map

Privacy Policy