Novo mesto, Slovenia

School of Business and Management

Visoka šola za upravljanje in poslovanje novo mesto

University type: school of higher vocational education
University status: non-public

Contact:

Na Loko 2
8000 Novo mesto
tel: ++ 386 7 393 00 20
University website:
vsup.vs-nm.si/

Map

Privacy Policy