Częstochowa, Poland

Jan Długosz University in Czestochowa

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
PhysicsStudies in English
NanotechnologyStudies in English
Accounting and TaxationStudies in Polish
AdministrationStudies in Polish
Analytics and CreativityStudies in Polish
Coaching i procesy doradczeStudies in Polish
Diagnozy i konsulting społecznyStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
AgrobiotechnologiaStudies in Polish
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Drug ChemistryStudies in English
Chemia lekówStudies in Polish
Nauczanie chemii i przyrodyStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskimStudies in Polish
Forensics and Security SystemsStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Język niemiecki w obszarach zawodowychStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical AnthropologyStudies in Polish
Military ScienceStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
Historia narodów słowiańskichStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
TurystycznaStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo internetoweStudies in Polish
Media regionalneStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
InformatycznaStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo sztalugoweStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjnąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Filozofia z komunikacją społecznąStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiegoStudies in Polish
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermediaStudies in Polish
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowaStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Nauczanie fizyki i przyrodyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Film i realizacja obrazu filmowegoStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
PsychopreventionStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Case managementStudies in Polish
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudies in Polish
Praca z rodzinąStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudies in Polish
Filologia germańska. Kształcenie od podstawStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawStudies in Polish
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskimStudies in Polish
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskimStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in English
Computer GraphicsStudies in Polish
Internet TechnologiesStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Innovative Technologies and Advanced MaterialsStudies in Polishdual studies
Design i wzornictwo przemysłoweStudies in Polish
Nano- i bioinnowacje w materiałachStudies in Polish
Virtual PrototypingStudies in Polish and EnglishStudies in Polish and English
Multimedia EngineeringStudies in Polish
Sound DirectingStudies in Polish
Film i montaż obrazu filmowegoStudies in Polish
Reżyseria obrazuStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczneStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuStudies in Polish
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PhysicsStudies in English
Nanophysics and NanomaterialsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia przemysłowaStudies in Polish
Biotechnologia żywnościStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Drug ChemistryStudies in English
Chemia lekówStudies in Polish
Nauczanie chemii i przyrodyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Tworzenie gier komputerowychStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiegoStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical AnthropologyStudies in Polish
Military ScienceStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
Historia narodów słowiańskichStudies in Polish
Human Nutrition and DieteticsStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo prasowe i radioweStudies in Polish
Rzecznika prasowy i specjalista PRStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo sztalugoweStudies in Polish
Malarstwo w architekturze i urbanistyceStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Coaching kariery z doradztwemStudies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudies in Polish
GeragogikaStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia nowych mediówStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Akustyka i układy audioStudies in Polish
Nanofizyka i nonomateriałyStudies in Polish and EnglishStudies in Polish and English
Nauczanie chemii i przyrodyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
DziennikarskaStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Promocja literaturyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudies in Polish
Polityka i wielokulturowośćStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Bezpieczeństwo techniczneStudies in Polish
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Tourism EconomyStudies in Polish
Zarządzanie eventamiStudies in Polish
Kultura w mediach i komunikacjiStudies in Polish
Film i nowe media w komunikacji kulturowejStudies in Polish
Teatr i promocja kultury widowiskStudies in Polish
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Music Arts Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish

Double degreemore »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Short pg coursesmore »
Career Counselling Studies in Polish
Educational Institutions Management Studies in Polish
Educational therapy with expressive therapy (art therapy) Studies in Polish
Educational therapy with expressive therapy (music & dance therapy) Studies in Polish
Health Facilities Management Studies in Polish
Internal Security Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Pedagogy of Dance Studies in Polish
Physical Education Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Taxes and Tax Consultants Studies in Polish
Teaching English in Kindergarten and Pre-school Education Studies in Polish
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studies in Polish
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studies in Polish
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studies in Polish
Prawo i zarządzanie w sporcie Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Studies in Polish
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Studies in Polish
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Studies in Polish
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studies in Polish
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studies in Polish
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Studies in Polish
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studies in Polish
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studies in Polish

Other short coursesmore »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Studies in Polish
ARS MOLLIS - Rzecznicy Nauki na rzecz pracowników naukowych AJD w Częstochowie Studies in Polish
Blender – tworzenie grafiki 3D Studies in Polish
Cloud Computing - jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP Studies in Polish
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego Studies in Polish
Edytorstwo tekstów Studies in Polish
Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Studies in Polish
Elementy matematyki wyższej Studies in Polish
Etyka w administracji skarbowej Studies in Polish
Fortepian na serio i na wesoło Studies in Polish
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne Studies in Polish
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego Studies in Polish
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej Studies in Polish
Kurs "warsztat kreatywności" Studies in Polish
Kurs dokształcający dla nauczycieli "Nauczyciel - uczeń - rodzic prawa, obowiązki i podejmowanie działań" Studies in Polish
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania Studies in Polish
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kurs polskiego języka migowego - poziom A1 Studies in Polish
Kurs wokalny Studies in Polish
Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów 2021 Studies in Polish
Kurs wystąpień publicznych Studies in Polish
Kursy językowe Studies in Polish
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Studies in Polish
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu Studies in Polish
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli Studies in Polish
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP Studies in Polish
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań Studies in Polish
Podstawowe szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa Studies in Polish
Podstawy badań nieniszczących Studies in Polish
Podstawy nauczania gry w szachy Studies in Polish
Podstawy programowania w PYTHONIE Studies in Polish
Retoryka słowa - retoryka obrazu Studies in Polish
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków Studies in Polish
Rozszerzone szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa Studies in Polish
Statystyka opisowa w programie Excel Studies in Polish
Systemy bezpieczeństwa Studies in Polish
Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej Studies in Polish
Techniki obniżenia poziomu stresu Studies in Polish
Tenis dla początkujących Studies in Polish
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli Studies in Polish
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php Studies in Polish
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system” Studies in Polish
Warsztat muzykoterapii Studies in Polish
Warsztaty językowe Studies in Polish
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym Studies in Polish
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Health Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

University website:
www.en.ujd.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy